praktik_i_butik
Prao

”Kommunerna missförstår Arbetsmiljöverket”

Flera skolor och huvudmän väljer att inte skicka elever på prao.
– Det verkar handla om en missuppfattning, där skolorna tror att de ska ut och göra riskbedömningar på arbetsplatsen, enligt Skolverket. 

Nacka kommun avråder skolor från att skicka eleverna på prao, eftersom de anser att Arbetsmiljöverket ställer krav som är orimliga att leva upp till, enligt ett inslag i Studio 1 på Sveriges Radio. Skolorna i Nacka kommun är inte heller ensamma om att inte skicka eleverna på prao – tendensen har ökat under de senaste åren på flera håll i landet.

Enligt Arbetsmiljöverket är skolorna skyldiga att se till att den praktikplats som väljs inte innebär risker för att eleven drabbas av olycksfall eller ohälsa.

Men kraven är inte nya.

Mikaela Zelmerlööw, Skolverket, varför nekar vissa skolor eleverna prao – just nu?

– Det finns nog flera skäl. Många saknar tillräcklig kunskap om varför prao är så viktigt, samtidigt som skolorna är hårt pressade när det gäller att prioritera, säger hon, som är undervisningsråd och projektledare på Skolverket, samt ansvarig för satsningar som ska stärka studie- och yrkesvägledningen i skolan.

Men det beror inte minst på en oro i anknytning till att Arbetsmiljöverket gör en tillsyn sedan några år tillbaka, menar Mikaela Zelmerlööw.

– De tittar på hur skolhuvudmannen sköter arbetet med att göra en riskbedömning av arbetsplatsen. Det är varken nya regler eller bestämmelser som ligger bakom oron som nu verkar finnas i flera kommuner, utan det beror på inspektionen.

Så man kan säga att skolorna ”fegar ur” istället för att skicka eleverna på praktik?

– Ja, så skulle man kunna uttrycka det, för vissa. Jag har all respekt för att man är orolig för säkerhet. Ingen ska ju vara på en arbetsplats som inte är säker, precis som att skolan ska vara säker. Men arbetslivet har inte blivit farligare nu än 1955, när prao infördes. Det handlar om att ha fungerande samarbete med arbetslivet och rutiner för  hur man arbetar med prao.

Mikaela Zelmerlööw menar att det finns en föreställning om att skolorna ska ut och göra en riskbedömning på elevernas tilltänkta praktikplatser. Men så är inte fallet.

– Skolorna är ju ansvariga för elevernas säkerhet eftersom det här räknas som skoltid. Men det verkar handla om en missuppfattning. Skolorna ska försäkra sig om att det finns riskbedömningar gjorda på arbetsplatsen och det har många skolor rutiner för, precis som de har rutiner för att säkerställa att skolans miljö är säker. Det handlar till stor del om sunt förnuft, säger hon.

Enligt Mikaela Zelmerlööw är det av stor vikt att eleverna kommer ut på prao.

– Jag menar att det är svårt att nå läroplanens mål om man inte ger eleverna möjlighet att möta olika uppgifter i arbetslivet. Det är också värdefullt att uppleva den arbetsgemenskap som finns där. Prao innebär dessutom möjligheter för eleverna att utveckla kunskaper, färdigheter och erfarenheter inför kommande studie- och yrkesval, som är svåra att nå utan prao. 

Kommentera