Helena Dübeck

Helena Dübeck, LR i Uppsala, beskriver kommunens beslut om att stå för skyddsutrustning i skolorna som en lättnad.

| Foto: Shutterstock och privat
Corona

Kommunen backar: Lärare får munskydd och visir

Beslutet att inte förse lärare med visir och munskydd har mötts av skarp facklig kritik. Nu backar kommunen.
– Äntligen ser arbetsgivaren att det vi säger är rimligt, säger Helena Dübeck, LR:s föreningsombud.

Fackförbundet har länge krävt ytterligare åtgärder för att minska smittspridningen på skolorna.

– Det är klart att det spär på frustrationen och skapar en irritation bland våra medlemmar när de känner sig tvingade att ta ganska stora risker på jobbet, och samtidigt märker att de inte får alla medel som finns till buds för att stötta och skydda, säger Helena Dübeck, föreningsombud för Lärarnas Riksförbund i Uppsala, i en intervju med Skolvärlden i december.

Nu, drygt fyra månader senare, gör Uppsala kommun en helomvändning.

Arbetsgivaren har bestämt sig för att lyssna på önskemålen och stå för skyddsutrustning i form av visir och munskydd till all personal från förskola till och med gymnasium.

Beslutet fattades under fredagen och information har gått ut till rektorer och övrig skolpersonal, rapporterar Upsala Nya Tidning.

– Vi har förstått att det här har varit ett starkt önskemål från personalen. Vi hoppas nu att vi både kan bidra till att minska smittspridningen och minska oron hos vår personal, säger Christina Stenhammar, avdelningschef för barn- och elevhälsa inom Uppsala kommun, till tidningen.

Helena Dübeck välkomnar beskedet, som hon beskriver som efterlängtat.

– Det känns jättebra. Äntligen ser arbetsgivaren att det vi säger är rimligt. Det är en stor lättnad, speciellt när vi ser hur allvarligt läget är i Uppsala just nu, säger hon till Skolvärlden.

Enligt henne kommer munskydd och visir minska den oro som många lärare vittnat om.

– Jag hoppas även att det här ökar känslan av att arbetsgivaren tar lärarnas arbetsmiljö på allvar genom att vidta de åtgärder som krävs för att minska smittspridningen.

Även om användningen av skyddsutrustning är frivillig är hennes uppfattning att många lärare kommer att utnyttja åtgärden.

– Vi har haft stort tryck på oss att driva frågan så jag hoppas att lärarna kommer att använda utrustningen. Det är för att alla ska ha en säker arbetsmiljö och det här är en viktig åtgärd som tydligt signalerar hur allvarligt läget är.