skadestand1_

”Skadestånden var inte det vi var ute efter”, säger Eva Rönnestad, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Ulricehamn. Bilden är ett montage.

| Foto: Privat, Shutterstock.com
Fackligt

Kommunen betalar facken skadestånd efter tvist

Utan att informera fackförbunden i förväg eller lyssna till deras synpunkter inledde Ulricehamns kommun rekryteringen av ett antal lärare. Nu ska kommunen betala skadestånd för att ha avvikit från kollektivavtalet.
– Det har varit väldigt tydligt för oss att vi hade rätt, säger Eva Rönnestad, kommunombud för Lärarnas Riksförbund. 

Yrkandet kom i oktober i år. I samband med en central tvisteförhandling framförde Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund då sina synpunkter om att Ulricehamns kommun inte fullgjort sin förhandlingsskyldighet inför anställningen av tre lärare och tre speciallärare i de flexgrupper som skulle starta inför höstterminen.

– Det var i månadsskiftet maj och juni i år som vi upptäckte att tjänsterna hade annonserats ut som semestertjänster och inte ferietjänster. Vi kallade då till ett extra samverkansmöte på sektorsnivå och tänkte att det kanske fanns en förklaring till varför det blivit fel, säger Eva Rönnestad, kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Ulricehamn.

Men förklaringen uteblev. Istället konstaterades att arbetsgivaren missat att förhandla frågan med fackförbunden innan rekryteringen påbörjades och att de inte ansåg att det var lämpligt att bryta redan ingångna avtal. Beskedet fick de båda lärarfacken att reagera sedan de fortfarande ansåg att det inte var något skillnad mellan dessa tjänster och andra lärartjänster.  

– Tjänsterna innebär främst att bedriva undervisning. Personerna i fråga ska visserligen inte undervisa stora klasser utan små grupper där eleverna behöver hjälp med olika typer av problematik. Men oavsett hur många elever det rör sig om så ska de fortfarande undervisa och vi anser därför att det handlar om lärartjänster som ska annonseras ut som ferietjänster, säger Eva Rönnestad.

Den första förhandlingen avslutades således i oenighet och utmynnade i att fackförbunden kallade till en tvisteförhandling. Under den konstaterade facken att arbetsgivaren tidigare medgivit att de inte förhandlat avsteget från det centrala avtalet och därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt Medbestämmandelagen. Parterna enades slutligen om att ett skadestånd om 15 000 kronor skulle betalas ut till vardera förbund, rapporterar Ulricehamns Tidning.

– Det är tråkigt att vi pratat förbi varandra. Vi har haft dialog hela tiden, men just den delen missades. Det är beklagligt. Samtidigt anser jag att parterna har ett ömsesidigt ansvar att följa upp och ha dialog, säger Gülsen Özdenkos, barn- och utbildningschef i Ulricehamns kommun, till tidningen.

Eva Rönnestad poängterar dock att lärarfacken inte varit ute efter att sätta dit någon, utan om arbetsgivaren hade rättat till felet när det först påtalades så hade facken ”varit jättenöjda med det” och inte tagit ärendet vidare.

– Skadestånden var inte det vi var ute efter och det är synd att de inte ändrade sig tidigare för då hade de sluppit betala. De hade också fått en annan sökbas för semestertjänster avskräcker nog många. Hade det inte stått det i annonseringen så hade nog fler kunnat tänka sig att söka tjänsterna och av den anledningen tycker jag att det är väldigt synd att det gick till en tvisteförhandling, säger hon.

Kommentera