syv_kurs2

Kommunens alla lärare utbildades i studie- och yrkesvägledning.

Syv

Kommunen gav 120 lärare utbildning i syv

Med syftet att öka elevernas studiemotivation har Smedjebackens alla lärare utbildats i studie- och yrkesvägledning.
– Att alla lärare skulle utbildas var skönt att höra, säger studie- och yrkesvägledaren Helena Reichbauer.

Totalt har cirka 120 av kommunens lärare och rektorer utbildats genom Skolverkets kurser. Att alla lärare har kunskap om studie- och yrkesvägledning är viktigt för att eleverna ska få en ökad förståelse för hur skolarbetet påverkar framtiden, säger Helena Reichbauer.

– Eftersom jag är ensam studie- och yrkesvägledare i kommunen och är stationerad på två högstadieskolor, så hinner jag inte prata om ämnet på grundskolorna. Det behövs att alla lärare pratar om det och det krävs lite för att kunna göra stor skillnad. Jag blev både glad och förvånad när det beslöts att alla lärare skulle gå utbildningen. 

Det var efter Skolinpektionen förra året uppmanat kommunen att utarbeta en plan om hur man jobbar med studie- och yrkesvägledning för de lägre åldrarna, som beslutet om satsningen togs. Men alla lärare var inte positiva till beslutet.

Helena Reichbauer
Helena Reichbauer

– Det var blandade reaktioner från lärarhåll. Det beror dels på att skolorna har många projekt på gång. Vi har även svårt att få tag på behörig personal och organisationerna blir mindre. Flera ställde frågan; Ska vi göra det här nu också? Samtidigt var ändå de flesta positiva efter första arbetsdagen, säger Helena Reichbauer.

Skolan har sedan sin uppkomst förändrats och på vägen har man kommit överens om 16 ämnen som ska ge en grund för att elever ska kunna bli det man vill, berättar Helena Reichbauer.

– Det gäller att få eleverna att se den kopplingen. Så att de förstår varför man går i skolan, och att det inte bara är för att man är tvungen på grund av skolplikten. Det handlar om att eleverna ska få en helhet.

Vidare berättar hon att det inte krävs mycket för att få in studie- och yrkesvägledning i undervisningen.

– Jag brukar referera till ett citat som gör det tydligt: ”Om tio ämnen väljer att lägga en timme om året på studie- och yrkesvägledning så kommer eleverna ha haft 90 timmars undervisningstid i ämnet när de går ut nian”. Dit hoppas jag att vi kommer i Smedjebacken.

Kommentera