Läxhjälp

Kommuner har fått bidrag för läxhjälp

Skolverket har nu för första gången beslutat vilka som får bidrag för läxhjälp i höst. Skolor, kommuner och föreningar har sökt 47 miljoner i bidrag för läxhjälp. Det är mer pengar än Skolverket har att fördela. Myndigheten väljer nu att stötta kommuner och skolor där eleverna har låga betyg.

Mer om bidraget

Både skolhuvudmän (kommuner och enskilda huvudmän) och föreningar har kunnat ansöka om bidraget för läxhjälp. 246 skolhuvudmännen sökte bidraget och 115 har beviljats. 25 ideella föreningar sökte bidrag, 20 beviljades.

Skolverkets stödmaterial ”Läxor i praktiken” och utvärderingen ”Mer än bara läxor” finns att ladda ned på Skolverkets hemsida, www.skolverket.se

Skolverket har beviljat bidrag på drygt 13 miljoner kronor till kommuner och fristående skolor. Ideella läxhjälpsföreningar får dela på drygt två miljoner kronor. Sammantaget har man sökt om drygt 47 miljoner kronor vilket är tre gånger så mycket pengar som Skolverket har att fördela. Regeringen avsatte 15 miljoner kronor. Skolverket har därför prioriterat de skolhuvudmän som störst behov. Urvalet har verket gjort utifrån vilka slutbetyg som eleverna i årskurs nio haft.

– Intresset är stort och det är bra att skolorna vill erbjuda det här stödet till sina elever. Samtidigt är det angeläget att skolorna funderar över sitt sätt att arbeta med läxor. Läxorna behöver användas genomtänkt, säger Joakim Feldt, enhetschef på Skolverket i ett pressmeddelande.

Skolverket har sett att det finns ett behov av att skolorna utvecklar arbetet med läxor och läxhjälp. Därför har man också tagit fram materialet ”Läxor i praktiken”. I det tas det upp att en bra läxa är en sådan som förbereds, förklaras och följs upp ordentligt i skolan av läraren. Man menar också att en bra läxa har en tydlig koppling till undervisningen och eleverna ska inte behöva fråga sina föräldrar om hjälp för att klara av den.  

– Att ha välutbildade föräldrar eller tillgång till läxhjälp ska inte avgöra om man kan göra läxan. En bra läxa ska eleven kunna göra alldeles på egen hand utan stöd från hemmet eller läxhjälpare, säger Joakim Feldt.

Kommentera