lasse

Under en presskonferens i maj 2013 presenterade S och MP tillsammans med allianspartierna, att de enats om friskoleuppgörelsen, Nu bryts den av regeringen.

Nytt beslut

Kommuner kan få rätt att stoppa friskolor

Kommunal vetorätt samt gemensam kö för kommunala och fristående skolor kan bli verklighet efter ett beslut från regeringen. Väcker stark kritik från allianspartierna.

Om beslutet

I tilläggsdirektivet till Skolkostnadsutredningen står följande:

”Utredaren ska nu även utreda hur kommuner kan ges ett avgörande inflytande över nyetableringar av skolor som är avsedda att drivas med vinstsyfte.

Vidare ska utredaren utreda alternativa regleringar som syftar till att säkerställa att antagningen av elever i fristående förskoleklasser, grundskolor och grundsärskolor sker enligt gällande regelverk.

Utredaren ska även föreslå nödvändiga författningsändringar.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2016.”

 

Läs hela tilläggsdirektivet här.

Regeringen vill ha ett gemensamt kösystem för kommunala och fristående skolor.

Det står klart efter att Socialdemokraterna och Miljöpartiet den 1 april i ett tilläggsdirektiv beslutat att förlänga och utvidga Skolkostnadsutredningen, som pågått sedan september 2014.

Utvidgningen innebär, utöver en utredning om gemensamt kösystem, även en utredning om att ge kommunen makt att avgöra om en friskola öppnar eller inte.

Något som upprör.

– Det är oacceptabelt. Det innebär att i rödgröna kommuner förbjuds nyetablering av friskolor, säger FP-ledaren Jan Björklund, till TT.

 Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé:

– Det här innebär att det är det definitiva slutet för friskoleuppgörelsen, säger han till TT.

Just friskoleuppgörelsen är en av anledningarna till upprördheten. Det var i maj 2013 som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och allianspartierna tillsammans skrev på uppgörelsen.

Den innebar bland annat att kommunen inte skulle ha makt att avgöra friskolors nyetablering. Det skulle istället ske ”i samråd” med kommunen. Socialdemokraterna förespråkade dock kommunens vetorätt redan då, men partiet fick backa i förhandlingarna.

Enligt TT får regeringen ytterligare kritik av Björklund, som menar att de mörkat förslaget om vetorätt – som är den mest infekterade frågan – när de varit i kontakt med press. De ska istället ha lyft det gemensamma kösystemet.

Utbildningsminister Gustav Fridolin håller inte med.

– Då har de tramshatten på sig. Vi höll den 6 oktober i fjol en mycket välbesökt pressträff där vi presenterade regeringens uppgörelse med Vänsterpartiet om hur vi ska se till att de skattepengar vi lägger in i skolan faktiskt hamnar i skolan. Då var en bärande del i den uppgörelsen att ta fram förslaget om att kommuner ska få avgörande inflytande vid etablering av skolor som drivs i vinstsyfte, säger han till TT.

Samtliga borgerliga partier är mot förändringen.

Kommentera