Otydligt ansvar

Kommunerna brister i ansvar för unga

Sveriges kommuner är skyldiga att veta hur ungdomar som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år är sysselsatta. Ett ansvar som bara hälften av kommunerna tar, visar en granskning utförd av Skolinspektionen.

Syftet med det så kallade ”kommunala informationsansvaret” är att kunna erbjuda stödinsatser till ungdomar mellan 16 och 20 år, inte minst de som inte har gått gymnasiet.

– Det handlar framför allt om att fånga upp de som inte fullgjort gymnasiet. De kan behöva hjälp med motivationen, kanske pröva folkhögskola. Det är viktigt att de får möjlighet att ta en gymnasieexamen,  annars är risken är att de fastnar i ett utanförskap, säger Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler till Skolvärlden.

Skolinspektionen har undersökt hur 31 kommuner lever upp till ansvaret, och funnit att endast hälften av dem följer upp ungdomarna tillräckligt. Tre av de undersökta kommunerna jobbar inte med det kommunala informationsansvaret över huvud taget. Två av de tre kommunerna har dessutom hög ungdomsarbetslöshet.

Undersökningen visar att 28 av de 31 kommunerna visserligen erbjuder någon form av åtgärder till unga i målgruppen, men majoriteten av kommunerna följer sedan inte upp åtgärderna för att se om de har någon effekt.

– Det finns brister i kommunernas ansvarstagande. Men det måste också vara tydligare vad kommunernas ansvar egentligen är, det är lite otydligt just nu, säger Ann-Marie Begler.

Ny lagstiftning träder i kraft under 2015 som ska göra det tydligare för kommunerna vad som gäller. Skolinspektionens granskning visar att många kommuner kommer att tvingas ta till åtgärder för att uppfylla de kommande lagstadgade kraven. När den nya lagen är på plats kommer Skolinspektionen att göra en ny tillsyn.

Kommentera