ontiostersund

Många skollokaler i Östersund är dåliga och brister i kvalitet. Kommunombudet Claes Hoglert fick tinnitus av ljudmiljön på sin skola.

Arbetsmiljö

Kommunombudet: De gick bakom fackets rygg

Många kommunala skolor i Östersund är slitna, undermåliga och har dåligt utrymme. En renoverad gymnasieskola skulle ge avlastning men nu vill politikerna ge den till Engelska Skolan.
– De har gått bakom ryggen på alla och skrotat allt arbete som lagts ned, säger Claes Hoglert, kommunombud och lärare.

Östersunds kommun har för få skollokaler och de som finns är ofta av dålig kvalitet. Därför har man planerat att renovera en gammal gymnasieskola till att bli en skola från F till nio.

– Vi har väldigt stort behov av lokaler och de vi har är väldigt undermåliga och slitna. Det här skulle vara ett ganska enkelt sätt att få till en ny skollokal för att avlasta, säger Claes Hoglert.

Hans egen hörsel har blivit påverkad av hur dålig arbetsmiljön är i de lokaler som finns.

– Det är trettio år av uteblivet underhåll. Där jag jobbar är det väldigt dålig ljudmiljö och det har lett till att jag fått tinnitus på grund av skolans dåliga lokaler och buller. Från sjukvårdens sida hävdar man att det är kopplat.

Den nya politiska majoriteten i kommunen vill nu istället hyra ut lokalerna till den Engelska Skolan.

– Vi i kommunala tycker att det här är förjävligt. Vi har lagt ned en massa jobb på det här, suttit i möten och planerat, folk har åkt på studiebesök och två arkitektkontor har varit inblandat och så vidare. Det handlar inte om Engelska Skolan eller inte, för de har redan fått tillstånd att öppna, men att kommunen ger bort den gamla gymnasieskolan.

– Det var första april, så vi trodde att det var ett skämt.

Dessutom var en särskola inplanerad.

– Det skulle finnas en samlad särskola, men de glömde bort det så då fixade man en liten snabblösning och bestämde att de skulle flyttas till en annan skola istället.

Claes Hoglert betonar att det inte är något partipolitiskt utan facket är upprörda över at politikerna började driva frågan utan att diskutera med någon och att det lagts ned mycket arbete i planering.

– De har gått bakom ryggen på alla och gjort upp med Engelska Skolan att de ska få hyra den och försöker driva igenom det snabbt som ögat.

Claes Hoglert menar att segregationen i kommunen kan bli värre.

– Engelska Skolan och de här finskolorna bidrar till en ökad segregation för de har ju sitt urval och så vidare. De är inte så intresserad av att ta emot eleverna med stora sociala hemproblem. Det har jag mycket svårt att tro att de har men blir väldigt gärna överbevisad.

Det kan även påverka de kommunala skolorna i sig.

– Det hjälper ju inte utan snarare stjälper, mindre elever på den kommunala sidan innebär att man måste minska lokalytan där. Är de fullt utbyggda försvinner tio procent av elevunderlaget och det kan göra det dyrare per elev för de lokaler vi har.

Det finns inga pengar att satsa på de övriga skolorna?

– Var ska de pengarna komma ifrån? Samtidigt är det besparingar på gång. Vi har en förvaltning som gått med flera miljoner back, jag minns inte exakt hur många men det var bra många miljoner senaste jag såg siffrorna.

LR har frågat kommunpolitikerna hur de vill hjälpa Östersunds skolor och hur de ska kunna avlastas, svaret de fått är lärarassistenter.

– Man har ju tillsatt pengar för ett visst antal, men de kommer ju inte att vara överallt. Det är några få och återigen är det ju ingenting som de har diskuterat med oss på lärarfacken. Vill vi ha lärarassistenter? Nej.

Joel Nordkvist (M) är ordförande i barn- och utbildningsnämnden och han säger att det är billigare att hyra ut till Engelska Skolan och att det inte finns någon anledning i sig att ha en kommunal skola.

– För oss är det inget egenvärde att det blir en kommunal skola utan att det blir en bra lösning. Det renoveras för 60 miljoner och sedan har vi räknat in det på hyresintäkterna, det kommunala var på runt 400 miljoner.

Claes Hoglert är skeptisk till den siffran och tror att det kommer att kosta mer i slutändan.

– Det blev så dyrt att renovera därför att byggnaderna var i ett så dåligt skick, hur kan det då vara möjligt att Engelska Skolan kan vara där för bara 60 miljoner?

Han påpekar även att det fortfarande finns en kostnad för särskolan även om den inte kommer finnas till vid den Engelska Skolan.

– Den kostnaden finns ju fortfarande kvar.

Joel Nordkvist säger angående kritiken att man skulle gått bakom ryggen på facken att det var frågan om sekretess.

– Det är sekretessförbindelser eftersom det påverkar aktiekurser så det gick inte att föra några bredare resonemang. Sen ska man säga att media hann först, vi hade ett sätt vi hade tänkt kommunicera det på men det hann ut innan det.

Det har än så länge inte fattats något slutgiltigt beslut utan det görs den 28 maj, men både Claes Hoglert och Joel Nordkvist säger att det kommer gå igenom.

– De är ju i majoritet, säger Claes Hoglert.

Kommentera