Arbetsmarknad

Kraftig kritik mot lärarmiljarder

Regeringens tre miljarder till höjda lärarlöner utsätts nu för kritik från både arbetsgivare och fackförbund i andra delar av arbetsmarknaden. Skarpast är tonen från Stefan Löfvens gamla kollegor i LO.
”För mig är det oförsvarbart. Man leker med dynamit.” säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Det finns en oro hos flera fack och arbetsgivare för hur satsningen kan komma att påverka lönesättningen i övriga yrkesgrupper. Flera röster höjs mot vad man anser är en försvagning av den svenska modellen.

– Farhågorna är att det kommer kompensationskrav från andra delar av arbetsmarknaden, eller vår egen del. Är det så att staten riktar mer och mer pengar så lägger man sig ju i lönebildningen på ett sätt som ingen vill. Varken arbetstagare eller arbetstagare vill ju det egentligen, säger Agneta Jöhnk, arbetsgivaransvarig på Sveriges kommuner och landsting (SKL), till Dagens eko.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson tar kritiken med ro.

– I det avtal vi har med SKL nu har de själva mycket medvetet uttalat att lärarlönerna ska prioriteras, och de försöker påverka kommunerna i den riktningen. Så de borde egentligen inte vara missnöjda med att det kommer statligt stöd. Att de här uttalandena kommer i samband med Medlingsinstitutets årliga konferens är inget oväntat. Det tillhör deras roll att vara en försiktig general, och att det kommer statliga lönesatsningar tillhör ju inte det vanliga, säger han till Skolvärlden.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson tycker att debatten om lärarlönerna har ”skenat iväg” och han menar att politikerna gjort en dålig analys av läget.

 – Alla vurmar för det här på ett sätt som nästan blir sjukt. I stället för att se till att det blir bra gör man massa saker i luften för att det ska se väldigt bra ut, säger han till Expressen.

Till Dagens industri säger Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv, att satsningen är ”ett ingrepp i den svenska modellen”.

Den kritiken tillbakavisas av regeringen, som samtidigt inte kan ge tydliga besked hur det hela ska genomföras.

– Hur vi gör är inte klart, men parterna ska ta ansvar för att det här tillskottet används på ett sätt som inte upplevs oacceptabelt för andra parter, säger Irene Wennemo (S), statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, till Dagens industri.

Bo Jansson på LR upplever att det i grunden ändå finns ett mycket ett starkt stöd för satsningen på lärarlöner.

– Jag känner ingen oro. Det finns en stor förståelse i samhället i stort, och i andra yrkesgrupper, för att vi måste göra det här. Man vet ju att den grundläggande skolgången är basen för att resten ska fungera, säger han.

Kommentera