Statistik

Kränkning vanligaste orsaken till anmälan

Antalet anmälningar till Skolinspektionen fortsatte att öka under första halvåret av 2015.

Under det första halvåret 2015 kom det in 2 136 stycken anmälningar till Skolinspektionen. Den vanligaste orsaken är kränkande behandling, som står för 38 procent av alla anmälningar. 24 procent handlar om brister i särskilt stöd. Det är ett mönster som går igen från tidigare år.

Hittills i år har 22 fall av mobbning och kränkningar lett till skadestånd.

Pojkar är överrepresenterade i samtliga anmälningsorsaker. Allra mest i fall som gäller särskilt stöd, där dubbelt så många anmälningar gäller pojkar som flickor. De flesta anmälningarna gäller grundskola, men bland de förhållandevis få som gäller gymnasiet står flickor för något fler anmälningar än pojkar.

Myndigheten konstaterar även att betydligt fler anmälningar per invånare görs i storsstäderna jämfört med glesbygden, samtidigt som mängden konstaterade brister är tvärtom är något fler i glesbygden.

Åren 2008-2013 ökade antalet anmälningar till Skolinspektionen kraftigt varje år. I fjol var ökningen mindre dramatisk än tidigare, och så här långt håller det i sig även i år. Tre procent fler anmälningar gjordes våren 2015 än våren 2014.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm