scen
Kreativitet

Drama motiverar elever i svåra ämnen

Genom dramaövningar och grupparbeten ska elever i Lunds kommun bli motiverade att sätta sig in i ämnen som flyktingfrågan och sociala normer. 

Under mars kunde man se elever i klass 5 från Hagalundsskolan i Dalby framföra en pjäs som gestaltade livet på flykt. Pjäsen var ett pilotprojekt i Lunds kommuns satsning på Creative Agents.

Tillsammans med den kreativa agenten och dramapedagogen Leila Åkerblom fick eleverna på Hagalundsskolan sätta sig in i hur det är att vara på flykt. Elevernas kommande flytt till en ny skolbyggnad sattes i relation till en flyktsituation. Syftet med projektet var att ge eleverna en ökad förståelse för människors lika värde. I flera veckor jobbade de med diskussioner, grupparbeten och dramaövningar. Resultatet blev en pjäs som sätter elevernas upplevelse av flytten till en ny skola, i relation till att behöva flytta till ett nytt land.

Creative Agents skapades av engelsmannen Paul Collard. Det är en projektform där kulturarbetare arbetar tillsammans med lärare och elever, och där kreativa läromedel används för att engagera eleverna. Syftet med projekten är att öka elevers engagemang och kunna belysa och bearbeta en problemställning.

Paul Collard har utbildat 20 personer från organisationer med kulturinriktning i Lund till Creative Agents. Anna Rynefors, projektledare för Creative Agents i Lunds kommun, är nöjd över resultatet på det första pilotprojektet.

– Resultatet på Hagalundskolan var fantastiskt. Att en klass kan sätta sig in i, uppleva och ärligt åter berätta ett så svårt ämne som flyktingproblematik genom ett Creative Agents projekt var otroligt att få ta del av, säger Anna Rynefors.

Efter det projektet i Hagalundsskolan har ytterligare ett pilotprojekt startat, i Genarps skola. Där har elever i årskurs 7 jobbat med Leila Åkerblom för att upptäcka normer på skolan och sätta ord på dem.

– Framför allt lägger de fokus på de normer som gör att man inte får vara som man egentligen är. De har fått spela upp scener där de bryter mot normer och se vad som händer, säger Anna Rynefors.

Anna Rynefors ser kreativiteten som ett bra redskap för att få elever motiverade och uppskatta skolämnena mera. Projekten använder sig av kultur och kreativitet som redskap, men handlar om att nå skolans mål och är direkt knutna till skolämnena. Pedagogerna får välja ett problem de vill ta tag i och tillsammans med en kreativ agent får pedagogerna hjälp att bearbeta problemet ur en annan synvinkel.

– De kan utforma ett projekt där elevernas kreativitet och engagemang väcks och tillsammans kan man bearbeta problemet för att få bättre resultat i skolarbetet.

I Lunds kommun finns det 20 utbildade kreativa agenter, däribland instrumentlärare, teaterproducenter, fritidsledare, bildpedagoger och danspedagoger samt några från det fria kulturlivet. Alla har en gemensam utbildning och en speciell infallsvinkel på hur man kan få in kultur i skolarbetet. Tack vare de lyckade pilotprojekten kommer Creative Agents från och med hösterminen 2015 vara öppen för bokningar för alla skolor i Lunds kommun.

– Vi ser mycket fram emot alla spännande projekt som kommer i framtiden, säger Anna Rynefors.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm