elev_skriver
Grundskolan

Kritik mot nya timplanen

Regeringens förslag på stadieindelad timplan ska leda till en mer likvärdig skola. Men både Arbetsmiljöverket och lärarfacken pekar på brister.

Hela förslaget

Den stadieindelade timplanen för grundskolan ska göra variationen i undervisningstid per ämne mellan skolorna mindre, jämfört med dagens system som anger undervisningstid per ämne fördelat över hela grundskolan från klass ett till nio. Dessutom mer matematik, teknik och moderna språk, men mindre elevens val. Det är huvuddragen i regeringens förslag.

Enligt förslaget beräknas ändringarna leda till ”inte så omfattande” merarbete för lärare.

Arbetsmiljöverket lyfter ett varnande finger: inför gärna en stadieindelad timplan, men låt det inte gå ut över lärarnas arbetsbelastning.

– En hel del lärare upplever att de har en hög arbetsbelastning, och det saknas dessutom lärare på flera håll i landet. Då är det viktigt att titta på vad en sådan här ökning innebär. Även en liten ökning kan ju vara det som får det att tippa över till en ohälsosam belastning, säger Ywonne Strempl, avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

Det förmodade merarbetet handlar framför allt om ökningen av matematikundervisning med totalt 105 timmar över hela grundskolan, och om moderna språk som ska börja betygsättas redan i årskurs sex.

Lärarnas Riksförbund (LR) välkomnar förslaget men kritiserar det för att inte gå långt nog i att specificera timplanen.

I högstadiet ska eleverna garanteras minst 75 timmar vardera i biologi, fysik och kemi. Ovanpå det finns 39 NO-timmar som skolorna själva får fördela.

Samma upplägg gäller för SO-ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. 75 timmar per ämne garanteras i högstadiet, 52 timmar läggs ovanpå för skolorna att fördela på de ämnena.

LR skriver i sitt remissvar att alla timmar i SO och NO borde slås fast i timplanen. Ordförande Åsa Fahlén ser också en risk att elever får ojämna kunskaper när utrymme för variaton mellan ollika skolor ges.

 – Nivåerna i skolan ska bygga vidare på varandra och i gymnasiet är det meningen att man ska fördjupa det man lärt sig i grundskolan. Har man inte med sig baskunskaperna är det svårt att fördjupa sig i ett ämne, säger hon.

Kommentera