betygbesked_artikel
Betyg

Kaos bland lärarna efter nya betygsbeskedet

Lärare kan nu ha en generösare tolkning vid betygssättning. Men kritikerna menar att det leder till stor förvirring, mindre kunskap och samtidigt växer oron om att alla lärare inte hinner få informationen innan terminsavslutningen.

Skolverket gick nyligen ut med att lärare nu kan vara mer generösa med både B- och D-betygen under våren. För att få ett B har det tidigare krävts att elever uppnår alla krav för betyget C och de flesta för betyget A. Nu kan särskilt väl utvecklade kunskaper inom några områden uppväga för att eleven inte uppfyller kraven fullt ut inom andra moment.

Förenklat blir det nu alltså enklare att tippa över till ett B eller D i betyg. De elever som lämnar gymnasieskolan kommer därför att bli vinnarna i vår – om reglerna hinner appliceras. Kritikerna anser att informationen kommer för nära inpå skolavslutningen och att alla lärare därför inte hinner ta del av den, vilket i sådana fall skulle leda till att elever bedöms olika.

Betygsbeskedet har lett till stor förvirring bland landets lärare som bland annat gjort sig synlig på sociala medier. Det ställs många frågor plattformar som Facebook- och twitter sedan Skolverket presenterade utvärderingen av betygsskalan i förra veckan.

Ulrika Vedin, trä- och metallslöjdslärare för årskurs 7-9 på Björkstaskolan i Luleå, är en av lärarna som ställer sig fundersam till det nya betygsbeskedet.

– Självklart ska man inte hålla fast i någonting som inte fungerar. Men och andra sidan att byta och lägga till ideligen skapar en enorm osäkerhet. Det blir väldigt svårt för lärarkåren att ta till sig de här svängningarna. Vi fixar om det är marginella förändringar, men man måste låta saker och ting sjunka in innan det byts ut på nytt, berättar Ulrika Vedin för Skolvärlden.

Liberalernas skolpolitiske talesperson Christer Nylander är kritisk och kallar förändringen för ”fel åtgärder i fel tid”.

– Detta leder inte till mer kunskap i den svenska skolan, snarare mindre, då kraven sänks. Dessutom innebär det en stor förvirring bland såväl elever och lärare, säger Christer Nylander.

Han menar att ändringen av kriterierna för betygsstegen kommer helt fel i tiden då Skolverket inte ens kommer att hinna komma med stödmaterial förrän till hösten.

– Jag utesluter inte att man kan behöva göra ett par förändringar i betygssystemet, men det som nu sker är ett hafsverk som bara leder till betygsinflation och ökad press på lärarna, avslutar Christer Nylander.

Kommentera