Debatt

Kunskap bästa boten mot rasism

DEBATT Det är viktigt att vi i skolan ger en sann bild av hur människor har det i Sverige. Det skriver Helen Huledal, skolansvarig Svenska FN-förbundet, i en debattartikel. 

Genom Europa går åter en våg av främlingsfientlighet och rasism. Också i Sverige, som i huvudsak är ett tolerant land, utsätts människor för diskriminering och våld på grund av hudfärg, religion, kön, sexuell läggning eller funktionshinder.

Många elever har råkat ut för eller sett exempel på intolerans. Det är oacceptabelt. Alla i Sverige ska kunna vara trygga. Att stå upp för grundläggande värderingar om alla människors lika värde och rättigheter är en central del av skolans uppdrag. Det civila samhället kan fungera som ett stöd. 

Svenska FN-förbundets samarbete med gymnasieskolan fokuserar på att ge eleverna förståelse och perspektiv på världens utveckling och en stärkt tro på sin egen förmåga att göra skillnad.

För att kunna göra det krävs kunskap. Många lärare önskar stöd i det här arbetet. De efterfrågar fakta och metodtips om mänskliga rättigheter, aktuella konflikter och världens utveckling i stort. 

Ökad kunskap om läget i världen ger större förståelse för olika gruppers levnadsvillkor. Det rustar i sin tur eleverna att stå emot rasism och främlingsfientlighet. 

Med jämna mellanrum granskar FN:s råd för mänskliga rättigheter alla länder. I januari i år var det Sveriges tur och Svenska FN-förbundet var med och pekade på brister som Sveriges regering bör ta itu med. Sverige får kritik från FN:s granskare för bland annat hatbrott, våld mot kvinnor och diskriminering mot personer med utländsk bakgrund på bostads- och arbetsmarknaden. Diskriminering mot grupper som muslimer, judar, afrosvenskar och romer ökar. 

Det är viktigt att vi i skolan ger en sann bild av hur människor har det i Sverige. Hur ska vi annars kunna motarbeta problemen? För att få kraft och vilja att förändra behövs hopp och en tro på att det går. Flera undersökningar visar att unga tror att världen är mycket sämre än den egentligen är. Skolan behöver därför även påminna eleverna om att vår värld på många sätt är en bättre plats i dag än den någonsin har varit. Att samtidigt som vi har blivit många fler på jorden har mänskliga rättigheter och demokrati spridits och fått fäste. Redan 1948 bestämde världens länder i FN att de mänskliga rättigheterna ska gälla alla och överallt. På bara 30 år har den extrema fattigdomen halverats och över 90 procent av världens barn går nu i skola. I dag finns beredskap att möta katastrofer och epidemier. 

Vi certifierar varje år omkring 30 så kallade FN-skolor runt om i Sverige. Det är skolor som i samarbete med oss särskilt vill lyfta fram de globala frågorna i sin undervisning. Vi stödjer elever att göra manifestationer mot främlingsfientlighet, ordna möte med unga som lämnat högerextremism, arrangera filmfestivaler om mänskliga rättigheter, och mycket mera. Men det räcker förstås inte med enskilda händelser på en skola. Aktiviteterna måste följas upp i undervisningen. För detta behövs fortbildning för lärare. 

Elever vill och kan påverka inte bara sin egen utan allas vår värld. Dessa ungdomar är garantin för att demokratin fortlever och stärks. I denna kontext kan samarbete mellan skolan och det civila samhället spela en viktig roll.

/Helen Huledal
skolansvarig svenska FN-förbundet 

Kommentera