christina_heilborn

Christina Heilborn, Programchef Unicef Sverige

| Foto: Melker Dahlstrand
Debatt

Kunskapsluckorna om barns rättigheter är stora inom skolan

Nu är det viktigare än någonsin att påminna barn och ungdomar om de grundläggande värderingar som vi vill att vårt samhälle ska genomsyras av. Skolan har ett tydligt ansvar, men har lärarna redskapen som gör det möjligt?

Den senaste tiden har flyktingkrisen, flera olika terrorattentat och sexuella övergrepp mot flickor och kvinnor uppmärksammats och debatterats. Nu är det viktigare än någonsin att påminna barn och ungdomar om de grundläggande värderingar som vi vill att vårt samhälle ska genomsyras av. Skolan har ett tydligt ansvar, men har lärarna redskapen som gör det möjligt?

Att alla människor är lika mycket värda, att människor har rätt att inte bli diskriminerade, att alla tjejer har rätt att skyddas mot övergrepp och att skolelever har rätt till likvärdig utbildning oavsett bakgrund eller hemort, det är grundläggande värderingar som vi alla ställer oss bakom.

Skolan har en viktig roll när det gäller att förmedla kunskap om och respekt för de mänskliga rättigheterna. Sedan 2011 är det obligatoriskt att undervisa om FN:s konvention om barnets rättigheter – barnkonventionen. Alla barn som går ut skolan ska ha lärt sig om sin rätt att inte bli diskriminerade på grund av bakgrund, sin rätt till skydd från våld och övergrepp och sin rätt att få tänka, tycka och tro vad de vill.

Vad innebär egentligen barns rätt att vara delaktiga i beslut som rör dem?

Men har lärarna verkligen den kunskap och de verktyg som krävs för att klara sitt uppdrag inom detta område? I våra kontakter med skolor runt om i Sverige märker vi att kunskapsluckorna inom skolan om barnkonventionen är stora. Vi på Unicef Sverige arbetar aktivt för att öka kunskapen om barns rättigheter. Vi tar fram material, föreläser, svarar på lärarfrågor och driver olika kampanjer. Dessa insatser är några verktyg för skolor och enskilda lärare som vill arbeta aktivt med att förmedla kunskapen om barns rättigheter och vad det innebär i praktiken.

Att förankra respekten görs bland annat genom att eleverna aktivt får utöva sina rättigheter i olika sammanhang. Det handlar till exempel om att motverka kränkningar i skolmiljön samtidigt som rätten att inte diskrimineras diskuteras. När rätten till delaktighet förklaras kan de vuxna släppa in eleverna i skolans beslutsprocesser och ge dem verktygen för påverkan.

En möjlighet för skolor att engagera sig nu i vår är Unicef-kampanjen­ Operation dagsverke som genomförs i maj. Genom att delta får skolor tillgång till material och verktyg för att diskutera och lära om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Vad innebär egentligen barns rätt att vara delaktiga i beslut som rör dem? Förutom att lära sig om sina egna och sina ­kompisars rättigheter ger Operation dagsverke också eleverna viktiga perspektiv på deras egen vardag genom att de får sätta sig in i hur elever i andra delar av världen har det.

Hur skulle det till exempel kännas att nekas plats i skolan för att du använder rullstol? Det är något som är en verklighet för många barn med funktionsnedsättning i Mongoliet, det land som är fokus för årets kampanj. Genom att delta i kampanjen kan ­eleverna vara med och åstadkomma förändring, vilket stärker deras tro på sin egen förmåga att göra världen lite bättre.

Christina Heilborn
Programchef Unicef Sverige

Kommentera