skoldator_0
Tips 

Kvalitetsvinster med filmad feedback

Muntlig, inspelad återkoppling som eleverna tar del av via datorn. Det har svenskläraren Karin Nygårds testat. Hon tycker att det inneburit stora kvalitetsvinster och metoden har uppskattats av eleverna. 

60 minuters lektion och många elever att hjälpa och ge feedback. Läraren Karin Nygårds på Sjöstadsskolan i Stockholm har utnyttjat teknikens möjligheter för att komma åt problemet. När eleverna i årskurs 4 arbetade med ett skrivprojekt testade hon att filma sina kommentarer så att eleverna kunde ta del av dem via datorn. 

– Jag tycker att det blir mer kvalitet i den muntliga feedbacken och eleverna föredrar den. De gillar att de kan lyssna på kommentarerna flera gånger och de tycker att det är lättare att förstå jämfört med om det är en skriven kommentar. Får eleverna välja, väljer de det här, säger hon. 

Eleverna skrev texter och när Karin Nygårds skulle ge kommentarer använde hon skärminspelningsprogrammet Screencast-o-matic som är webbaserat och gratis att använda.  Hon filmade elevens text och sina egna kommentarer. 

– Man kan säga att jag gör ungefär som jag skulle ha gjort om jag suttit bredvid eleven på lektionen. I programmet kan jag peka i texten med musen, ”titta här, här missar du att det ska vara stor bokstav”; ”det här är svårt att förstå, kan du utveckla detta” och så vidare, berättar Karin Nygårds och fortsätter: 

– En vinst jämfört med en vanlig textkommentar är att det är lättare för mig att peka och visa vad jag menar. 

Att spela in kommentarerna tar lite tid, framförallt innan man lärt sig tekniken, säger hon. Men Karin Nygårds tycker att hon får igen det i lektionsarbetet där eleverna får mer kvalitativ återkoppling. 

– Eleverna får mer tid med mig på det här sättet. Om jag har 26 elever under en sextiominuterslektion så hinner jag inte sitta ner och ge ordentlig feedback till var och en. På det här sättet hinner jag med fler. 

Karin Nygårds berättar att hon spelat in kommentarer till ungefär fem elever i taget. Så får hon mer till de andra, och så växlar hon.

– Eleverna kan lyssna flera gånger. Jag kan uppmana dem att gå tillbaka och titta på det jag förklarade förra gången om jag ser att det är något speciell de har svårt med. I och med att filmen ligger på nätet kan de också titta på den hemma och ta del av kommentarerna tillsammans med sina föräldrar. 

Karin Nygårds är svenskalärare men undervisar just nu i digitalkunskap. Här berättar hon själv hur hon arbetar med filmad återkoppling till eleverna

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm