Nyanlända

Lagändringar ska förbättra för nyanlända

Regeringen föreslår en rad förändringar för att förbättra studieresultaten för nyanlända elever. Bland annat snabbare kunskapsbedömning och snabbare placering i en årskurs. 

För att bättre än i dag hjälpa elever som nyligen kommit till Sverige föreslår nu regeringen en rad lagändringar. Ändringarna syftar till att ge eleverna undervisning som är bättre anpassad efter deras kunskapsnivå.

 – Skolan måste ta hänsyn till vad eleverna har med sig sen tidigare. Samtidigt ska vi ställa krav och ha höga förväntningar även på dessa elever, kommenterar utbildningsminister Jan Björklund i ett pressmeddelande.

Förslagen som har lämnats till lagrådet innebär bland annat att en kunskapsbedömning av en nyanländ elev ska göras inom två månader från det att hen tagits emot i skolan. Inom samma period ska eleven också ha placerats i en årskurs och en undervisningsgrupp.

En nyanländ elev ska heller inte kunna gå i förberedelseklass i mer än två år. Och lärare ska inte behöva upprätta åtgärdsprogram för en nyanländ elev som behöver särskilt stöd om det kan tillgodoses inom ramen för stöd till nyanlända.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2016. 

Kommentera