lagforslag
Lagförslag.

Lagförslag om större insyn i friskolor

Regeringen vill se att rätten om att ta del av allmänna handlingar ska gälla även hos huvudmän för fristående skolor. I remissen föreslås även ändringar i arkivlagen och i skollagens bestämmelser för registerkontroll.

– Man ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som från en kommunalskola, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Utbildningsdepartementet gick i dag ut med ett pressmeddelande där de skriver att en remiss med förslag om lagändringar i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) nu lämnats över till Lagrådet. Lagförslaget handlar om att rätten att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter nu också ska gälla för de enskilda som godkänts som huvudmän för fristående skolor. Huvudmännen ska alltså jämställas med myndigheter vid tillämpningen av OSL, vilket innebär bland annat att anställda och uppdragstagare i verksamheten ska omfattas av meddelarskydd enligt OSL.

– Du som medborgare, förälder och elev ska ha rätt att ta del av samma information från en friskola som du har från en kommunal skola. Konstigare än så ska det inte vara, säger Gustav Fridolin (MP) i ett pressmeddelande.

Förutom förslag om lagändringar i OSL, vill regeringen även att arkivlagen ändras, så att samma regler gällande arkivering av handlingar gäller för såväl kommunala myndigheter som för huvudmän för fristående skolor. Utöver det vill de också att skollagens regler för registerkontroll ändras så att registerutdrag för personer som erbjuds arbete eller på annat sätt är verksamma i delar av skolväsendet inte ska lämna registerna, utan visas upp. Dessa bestämmelser ska utvidgas och gälla även för gymnasie- och gymnasiesärskolan.

Lagförslagen om registerkontroll rekommenderas träda i kraft den 1 januari 2019, medan övriga förslag ska börja gälla från den 1 juli 2019.

Kommentera