mobil_i_klassrummet_kvarnsell

Helena Kvarnsell, ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund och lärare på Björknässkolan i Nacka i Stockholm.

Mobilförbud

”Lär eleverna strunta i mobilen”

En ny undersökning visar att barn i skolan anser att mobilförbud är bra. Men Helena Kvarnsell, lärare på Björknässkolan i Nacka, menar att det är viktigt att eleverna lär sig att fokusera även om mobilen finns i närheten.

Undersökningen i korthet
  • 53 procent av de tillfrågade 10-15 åringarna uppger att de bara får använda telefonen på rasten. På högstadiet är det 71 procent som säger samma sak.
  • 40 procent säger att de inte får använda telefonen alls under skoldagen. 53 procent av dessa tycker att mobilförbudet är bra, 14 procent tycker att det är dåligt och 26 procent har ingen åsikt.
  • 6 procent av barnen säger att de får använda sina telefoner även på lektionerna. På högstadiet uppger 12 procent samma sak.

Enligt en undersökning som Novus gjort för Telenor så uppger 53 procent av de tillfrågade eleverna i åldrarna 10-15 år att det totala mobilförbudet på deras skolor är något som de ser som positivt. I undersökningen uppges anledningen vara att risken för näthat bland eleverna minskar och att arbetsron i klassrummen förbättras.

Helena Kvarnsell, ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund och lärare i matematik, biologi, kemi, fysik och teknik i årskurserna 7-9, menar att förbudet mot mobiler är något som inte bara kan ses som positivt:

– Att inte bli distraherad av en mobiltelefon är något som alla måste träna på och var ska det då tränas? Jo, i den obligatoriska skolan. Eleverna behöver lära sig att hantera en mobiltelefon och hitta sätt att lära sig fokusera trots ett ständigt informationsflöde. Därför ska man inte förbjuda telefoner, säger Helena Kvarnsell.

I dag får en lärare ta mobilen från en elev när den börjat störa undervisningen, inte innan. Det betyder att det kan bli en hel del störningsmoment innan alla telefoner blivit konfiskerade. Helena Kvarnsell menar att telefoner som stör undervisningen mer handlar om att ledarskapet måste förändras och att det inte är mobiltelefonen i sig som är problemet:

– Det är som när man förbereder klassen inför ett prov. Man kollar innan om alla har penna och sudd och lånar ut sudd till de som inte har och vässar pennor till dem som behöver, sedan börjar provet. Man måste införa rutiner som fungerar. Exempelvis så kan man börja lektionen genom att se till att alla har ljudet avstängt på sina telefoner. Man kan visa eleverna hur ”flightmode” fungerar och hur man stänger av ljudet så att telefonen inte låter alls. Sedan kan man införa rutinen att de läggs bort, precis som mellisen, ett Yatzy-spel, eller Kalle Anka-tidningen. Man börjar strikt med tydliga ramar och visar ”så här gör man”, efter ett tag kan eleverna få använda telefonerna för att till exempel skriva upp läxor som de ska komma ihåg, förklarar Helena Kvarnsell.

Men att integrera telefonen i skolarbetet är något som Helena Kvarnsell inte alls tror på:

– Skolan ska stå för verktygen som används i skolarbetet.  Jag tar avstånd från när telefoner används. Det blir även väldigt utpekande vilka elever som har en bättre ekonomisk status om telefoner används. Eleverna är säkert medvetna om vem som är rik och fattig i klassen men det är inget som behöver pekas ut. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm