sfi2
Foto: Lina Alriksson
SFI

Lärarbristen stoppar SFI-antagningen

I Kalmar går SFI-undervisningen på högvarv. Utbildningen har ökat med 40 fler elever än normalt och nu tvingas man stoppa antagningen tillfälligt på grund av SFI-lärarbrist.

Avsaknaden är stor på behöriga SFI-lärare i Sverige. Prognoserna pekar på att det kommer behövas ytterligare 4 800 examinerade SFI-lärare om bara tre år till följd av flyktingkrisen, enligt regeringskansliet. I Kalmar pågår SFI-undervisningen för fullt. Just nu läser 340 elever SFI i Kalmar, det är 40 fler än vad som normalt brukar gå utbildningen. Nu tvingas man till antagningsstopp.

– Vi har aldrig tidigare behövt säga nej till någon som vill lära sig svenska hos oss. Vi har en skyldighet att erbjuda svenskundervisning. Men nu har vi tvingats stoppa antagningen tillfälligt, säger Karin Hovmark som är rektor på SFI-utbildningen på Axel Weudelskolan i Kalmar till Barometern.

Även om man har pressats till ett antagningsstopp har Kalmar varit ganska benådad från den nationella lärarbristen. Det är i de mindre orterna i länet som problematiken gjort sig påmind, men nu har lärarbristen börjar göra sig märkbar även i Kalmar.

– Fram till ett år sedan var det enkelt att få tag på lärare och vi var tidiga i vår rekrytering. Nu är det otroligt svårt att få tag på behöriga lärare. 25 procent av min arbetstid går åt till att leta efter nya lärare. Av de femton som gått vidare i vår senaste rekryteringsprocess är endast en behörig SFI-lärare, säger Karin Hovmark.

För att kunna bli behörig SFI-lärare ska man inneha en lärarexamen och 30 högskolepoäng i svenska som andraspråk. Som lärare i svenska som andraspråk på gymnasienivå krävs minst 90 högskolepoäng. Bristen på SFI-lärare är stor trots att man har satt lägre krav.

– Det sista vi vill är att tumma på undervisningskvaliteten. Men utan lärare är det stor risk att blir så. Tidigare skämtade vi om aulaundervisning, nu kan det bli verklighet, säger Karin Hovmark.

Lena Samuelsson och Annika Lund-Persson arbetar båda två som SFI-lärare och har flera års erfarenhet av läraryrket. Annika Lund-Persson håller inte med om den generella negativa uppfattningen av SFI-läraryrket.

– Att undervisa i SFI är på många sätt enklare än att undervisa i grundskolan. Jag får jobba med vuxna människor som är motiverade och som frivilligt kommer hit. Det är otroligt roligt men också en stor utmaning så klart, säger Annika Lund-Persson till Barometern.

Ett av skälen till att inte så många väljer att utbilda sig till SFI-lärare är på grund av att det erbjuds bättre lön och villkor i både grund- och gymnasieskolan. Karin Hovmark på SFI-utbildningen på Axel Weudelskolan i Kalmar tror att det måste till en förändring för att fler ska vilja bli SFI-lärare.

– För att inte vi ska misslyckas med vårt politiska uppdrag måste det ske en förändring. Jag tror att man tillfälligt måste tumma på rekryteringskraven för att vi ska kunna anställa lärare över huvud taget, säger Karin Hovmark.

Hon ser ändå ljust på framtiden, men då blir det viktigt att skapa en positivare syn på yrket.

– Vi ser oerhört mycket kunskaper bland våra elever. Vi utbildar framtiden hos oss. Att jobba som SFI-lärare är ett fantastiskt jobb på många sätt. Bristen på SFI-lärare är stor, säger Karin Hovmark.

Kommentera