robert_jivegard_pengar
Foto: Andreas Hillergren
Fortbildning

Lärare får egna pengar till fortbildning

Vid årsskiftet får varje lärare i Lund 1 200 kronor att lägga på fortbildning utifrån egna behov.
– Vi har jobbat för detta länge, säger Robert Jivegård, ordförande LR Lund.

Individuellt fortbildningskonto
  • Pengarna ska inte ersätta den vanliga fortbildningen.
  • Fortbildningen ska utgå̊ från den enskildes behov och ligga i professionens  intresse.
  • Pengarna ska inte täcka vikariekostnader, utan täcka kostnader för själva fortbildningen.
  • Pengarna kan utöver själva fortbildningen även användas för att täcka kostnader för resor, konferenser, logi och litteratur i samband med fortbildningstillfället.
  • Pengarna kan sparas i två år.
  • Pengarna kan användas gemensamt mellan två eller flera lärare om de vill.

Det individuella fortbildningskontot tillkommer utöver den fortbildning som redan erbjuds, och som lärarna i många år varit missnöjda med. Varje lärare kommer nu att få 1 200 kronor per år att disponera fritt. Robert Jivegård är ordförande för Lärarnas Riksförbund (LR) i Lund, och han välkomnar beslutet.

– Redan hösten 2012 genomförde vi en första enkätundersökning som visade att 61 procent av lärarna då inte tyckte att fortbildningen höll den kvalitet som krävs. Nu flera år senare är fortfarande är över hälften missnöjda. Men till slut har politikerna visat lyhördhet för de idéer vi inom LR har arbetat för, säger han.

Den stora fördelen med beslutet är enligt Robert Jivegård att lärarna nu äntligen kan tillgodogöra sig fortbildning som är relevant för deras individuella situation.

– Vi har ofta stora fortbildningssatsningar med till exempel internationella forskare som Dylan William och James Nottingham. De fortbildningarna kan vara bra på sitt sätt, men när man sitter 2 000 personer i en arena utgår det ju inte från de enskilda lärarnas behov.

I beslutet, som drevs igenom av Liberalerna tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, slås fast att satsningen omfattar samtliga lärare, förskollärare och fritidspedagoger i kommunen, inklusive deltidsarbetande, sjukskrivna och föräldralediga. Det är den enskilda läraren som fattar beslut om vilken fortbildning pengarna ska gå till, dock i samordning med rektor och arbetslag.

– Vi vill ge så fria tyglar som möjligt. Om man åker på semester till Egypten och vill ha en guide till egyptiska museet ska det gå att använda pengen till detta, eller till att ta en kurs i engelsk poesi. Det är den enskilde som avgör om det är relevant för hans eller hennes undervisning, säger Ulf Nilsson (L), gruppledare.

Pengarna kan också användas för att köpa in litteratur. Totalt avsätts 3,6 miljoner kronor för 2018.

Summan på 1 200 kr per lärare och år, är den tillräcklig?

– Det är en bra början, men det är svårt att säga vad pengarna räcker till. Efter två år ska det utvärderas, och då får vi se, säger Robert Jivegård.

Kunde pengarna gjort större nytta för lärarna någon annanstans?

– Vad gäller arbetsmiljö har vi ett fungerande arbete på plats redan. Och det här är en satsning som enar lärarna. Kollektivet kan glädjas åt det här, till skillnad från statliga lönesatsningar som fallit olika ut. Det här är en satsning vi är glada för.

Hur mycket tror du att rektorer kommer att försöka styra vad pengarna används till?

– Som förslaget ser ut ska det utgå från den enskildes behov. Men det är naturligtvis så att chefer kan behöva vara inblandade, det kan handla om vikariekostnader och liknande. Men om läraren får utbildning utifrån sina behov så blir undervisningen bättre. Det kan rimligtvis inte chefer tycka vara dåligt. Vi är från LR:s del övertygade om att det här kommer att ge resultat i klassrummet, säger Robert Jivegård.

Kommentera