Ny rapport

Lärare inget rekommenderat yrkesval

Endast fem procent av de tillfrågade i Manpowers senaste undersökning rekommenderar gymnasister att söka sig till läraryrket, trots att det beräknas vara ett stort bristyrke under lång tid framåt.

Syftet med undersökningen Manpower Work Life är få svar på frågan ”Vilka utbildningar tror svenska folket på – och varför?”. De vanligaste orsakerna till att de svarande rekommenderar en specifik utbildning är ”framtidssäker bransch” och ”störst utsikt att få jobb”, vilket borde tala till läraryrkets fördel. SCB beräknar att lärare kommer att vara ett av de största bristyrkena fram till år 2025.

Men endast fem procent rekommenderar alltså gymnasister att söka sig till lärarutbildningen efter studenten. Flest rekommendationer får ingenjörsutbildningen, följd av data/it och ekonomi. Lärare kommer först på femte plats. Ekonomer och vissa ingenjörsinriktningar som exempelvis datatekniska och maskin- och fordoninriktningar beräknas det finnas ett överskott på i framtiden.

Sju av tio önskar att de själva hade valt en annan utbildning.

Studien Manpower Work Life genomförs av det oberoende analys- och konsultföretag Kairos Future.

Kommentera