loven
Ledighet

Lärare kan förlora loven med nytt arbetssätt

40 timmarsvecka och bara fem veckors sommarledigt. Det är ett förslag som snart kan bli verklighet för nyanställda lärare i Växjö kommun. Men förslaget får hård kritik från fackligt håll.

Medparten av Sveriges lärare arbetar i dag 45,5 timmar per vecka och tjänar i och med detta ihop ledighet som de kan ta ut under loven. Växjö kommun vill nu stegvis gå över till ett nytt arbetssätt med arbetsplatsförlagda 40 timmarsveckor och fem veckors semester.

– Skolan har förändrats oerhört mycket de senaste åren med nya reformer och fokus har legat på dålig måluppfyllelse. Samtidigt uppvisar lärarkåren mycket stress med nya administrativa och tidskrävande arbetsuppgifter. Med hjälp av semestertjänst har vi sett att man hittat bra arbetssätt. Vi har tittat på Lerums kommun och även tagit del av föreläsningar vid olika chefskonferenser, säger chefen för utbildningsförvaltningen, Camilla Holmqvist till Smålandsposten.

Kommunen vill rekrytera lärare som är positivt inställda till det nya arbetssättet på de nya Pär Lagerkvists skola och Elin Wägnerskolan. I kommunens förgångna budget står det att ”semesterlöneanställning ska införas på fler skolor och alltid på nya”.

– Man kan inte bara ta det gamla sättet att arbeta och lägga in i ett nytt arbetstidsavtal, man måste titta på hela upplägget av undervisningsprocessen, planeringsprocessen och arbetsuppgifter som ingår i dag med administrativ börda. Vi behöver titta på andra kompetenser som frigör tid åt lärarna, som lärarassistenter. Fungerar alla de här sakerna tillsammans kanske man inte är så trött klockan tre, säger Camilla Holmqvist.

Förslaget har väckt skarp kritik bland lärarna. Lärarnas Riksförbund i Växjö skickade nyligen ut en enkät till sina 400 medlemmar som fått svara om de är positivt eller negativt inställda till semesterlöneanställning.

– Vi har fått in 200 svar. Endast fem procent är positiva, resten är negativa, säger kommunombud Peter Hagelberg till Smålandsposten.

– För att kunna införa det här krävs ett rikstäckande kollektivavtal eller ett lokalt avtal. De frågorna äger inte politiken. De kan inte ändra vädret i Växjö och de kan inte tvinga oss att sluta kollektivavtal. Niklas Johansson arbetar som lärare på Teleborg Centrum skola till Smålandsposten.

– Det är en stor sak som påverkar ens vardag så klart. Jag ser negativt på förslaget, främst beror det på arbetsmiljön, ska vi vara mer i skolan måste vi ha en bättre arbetsmiljö. Här är vi tio lärare som delar på ett litet lärarrum. Hemma kan man jobba undan mycket mer utan att bli störd.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm