coteaching
Foto: Åsa Larsson
Tips

Lärare och elever undervisar tillsammans

När lärare undervisar tillsammans och lär av varandra kallas det coteaching. I ett forskningsprojekt ska nu kemiläraren Felix Schultze ”coteacha” tillsammans med två av sina elever.

Felix Schultze, lärare i kemi och biologi vid Kattegattgymnasiet i Halmstad sedan trettio år tillbaka, berättade under Bokmässan om ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet.

Under ett par år ska han delta i en forskarskola på 50 procent samtidigt som han fortsätter arbeta som lärare. Området är coteaching, det vill säga när lärare planerar, undervisar och utvärderar undervisningen tillsammans och på så sätt kompletterar varandras kunskaper och erfarenheter.

Speciellt för Felix Schultzes forskningsprojekt är dock att det den här gången inte är lärare som ska undervisa tillsammans, istället ska han undersöka hur gymnasieelevers erfarenheter kan tas tillvara i undervisningen.

– När elever förklara för varandra använder de ofta ett annat språk än vad vi lärare gör. ”Varför inte utnyttja detta?”, tänkte jag och det är grunden för projektet, berättade han under seminariet. 

Vad är poängen med coteaching?

– Det är att man är två eller flera lärare i ett klassrum och att man lära av varandra. Det talas ju mycket om att minska elevantalet i klasserna men detta är ju också ett sätt att få hand om färre elever. Dessutom får man den här positiva effekten att man lär av varandra som kollegor, säger Felix Schultze till Skolvärlden.

I Sverige är det inte så vanligt med coteaching, säger han. I USA införs det på bredd front och även på Irland och i Australien har det blivit stort.

– Den forskning som har bedrivits hittills har fokuserat på lägre stadier. Då har man klassläraren som kan klassen och pedagogiken och en annan lärare som kanske är expert på naturvetenskap så är båda i klassrummet och samarbetar. Det finns studier som pekar på att resultaten både i matematik och språkuppfattning ökat tack var detta liksom intresset för naturvetenskap.

Och i ditt projekt ska du alltså undervisa tillsammans med två av dina gymnasieelever?

– Ja och det är unikt. Som lärare är det kanske länge sedan man själv satt i skolbänken och ofta har man glömt vilka svårigheterna var. Och eleverna idag har andra referensramar jämfört med vad man själv hade som ung och elev. Om lärare och elever undervisar tillsammans tänker jag att eleverna kan bidra med förklaringsmodeller som man själva kanske inte tänkt på.

Julia Nilsson läser tredje året på naturvetenskapligt program och är en av de två elever som ska vara coteacher tillsammans med Felix Schultze

Vad tänker du om uppdraget?

– Jag tycker att det är en jättebra idé och jag blev jätteglad över att bli tillfrågad och få delta. Det ska bli jättespännande och jätteintressant, säger Julia Nilsson.

När kör ni igång?

– Om två veckor!  

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm