Annons
Douglas Thor, distriksordförande för Muf, Jönköpings län, vill se en ny läroplan.

”Lärare som gör ett bra jobb motarbetas ständigt”

Publicerad 28 januari 2020

Debatt ”Sverige hade kunnat vara Europas bästa skolnation, men dagens läroplan, lärarutbildning och skolforskning sätter stopp för det. Lärare som gör ett bra jobb motarbetas ständigt av trender, kunskapsmotståndare och högskolepedagoger”, skriver Douglas Thor, distriksordförande för Muf, Jönköpings län.

Relaterat

Estland har ökat i varje PISA sedan start och är nu bäst i Europa, bland de bästa i världen. Där värderas kunskaper på ett helt annat sätt än i Sverige. De har lyckats bygga en kunskapsintensiv skola där alla elever förväntas anstränga sig och lära sig. Eleverna betygsätts från årskurs 1 och har flertalet läxor varje vecka. En elev berättar att när en större del av klassen pluggar hårt motiverar det även de eleverna som kanske inte annars skulle göra det. Deras framgång beskrivs enligt följande: hårt arbetande elever, hårt arbetande professionella lärare och stödjande föräldrar.

I Sverige har vi i alla fall hårt arbetande lärare. För nyexaminerade tar det dock många år att inse vikten av kunskapsförmedling, prov och läxor – något de fått lära sig fördöma på lärarutbildningen. De som av sin erfarenhet blivit upplysta får slåss med en läroplan som vill minimera deras roll i kunskapsförmedlare och istället skriva individuella utvecklingsplaner, jobba efter föräldrars önskemål och analysera abstrakta förmågor.

Vad har lett till detta? Jonas Linderoth skriver i sin bok Lärarens återkomst hur lärare som tror på kunskap och kunskapsförmedling under en längre tid demoniserats av politiker, skolforskare, fackförbund och lärarutbildare. Det gick så långt att man avfärdade de sjunkande PISA resultaten då de bara mätte kunskaper och inte förmågor som kreativitet, kritiskt tänkande och problemlösning. När PISA år 2012 mätte just dessa förmågor framgick att svenska elever var synnerligen dåliga på dessa förmågor, medan de tre kunskapsnationerna Finland, Japan och Korea toppade mätningen.

Ser man till forskning av hög kvalité har det sedan länge stått klart att lärare som förmedlar kunskap, ger läxor och testar av varje elev noggrant, är det effektivaste sättet för att elever ska uppnå dessa förmågor och lära sig mycket. Mest gynnar det barn med sämre hemförhållanden.

Ska vi i Sverige göra en resa lik Estland och bli bland de bästa i världen krävs att kunskap avsevärt uppvärderas i vårt samhälle. Viktigast av allt är att grunden för skolan: läroplanen, byts ut. En ny läroplan som uppvärderar kunskaper och lärarens roll som kunskapsförmedlare skulle vara det första steget för att bygga en jämlik och stark skola. Med den grunden kan sedan läromedel, lärarutbildning och timplan utformas för att möta läroplanen. Lärarutbildningen skulle då behöva fyllas med vetenskapligt innehåll och läromedelsbehandling.

Vi har i Sverige resurser för en skola i världsklass. Estland spenderar ungefär hälften så mycket pengar per elev som oss. Trenden tycks nu åter luta mot mer lärarledd undervisning men för att på riktigt öka kunskaperna i skolan behöver stoppklossarna som läroplanen, lärarutbildningen och skolforskningen innebär bytas ut respektive förbättras.

Douglas Thor, författare till rapporten ”Dags för en kunskapsbaserad skola” och distriktsordförande för Muf, Jönköpings län

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

Annons
skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Annons
Annons
Annons
Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

BETYG OCH BEDÖMNING

Efter inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons