Forskning

Lärare som själva lär blir friskare

Kopplingen mellan stimulerande arbete och god hälsa bekräftas i en ny avhandling från Högskolan Väst.

229 lärare vid 20 skolor i Västra Götaland har svarat på frågor om hälsa, kvalitet och arbetsintegrerat lärande. Resultaten visar att de tre faktorerna är tydligt sammankopplade. Lärare som själva utvecklas och lär nya saker i sitt arbete, utöver att undervisa andra, har bättre hälsa.

Yvonne Lagrosen, docent i kvalitetsutveckling vid Högskolan Väst, står bakom studien ihop med sin man Stefan Lagrosen, professor i företagsekonomi på Linnéuniversitetet. 

– Om man får göra något intressant så ger det positiv stimulans och då upplevs arbetsbelastningen inte som så hög. Samtidigt får utmaningen inte vara för stor, det måste finnas en balans mellan krav och egen kontroll av arbetssituationen, säger hon i ett pressmeddelande.

Forskarna prövade även förhållandet mellan en känsla av flow och lärarnas hälsa och fick samma resultat. Lärare som upplever att de har flyt i sitt arbete mår också bättre. Flow har beskrivits av forskare som ett tillstånd där man fullständigt hänger sig åt en aktivitet på ett sätt som är maximalt effektivt, samtidigt som uppgiften upplevs som mycket stimulerande.

– Vad den här forskningen visar är att för att behålla vår hälsa, behöver vi ständigt lära och utvecklas, både i vårt yrke och som människor. Om vi trivs på vårt arbete i så hög grad att vi blir totalt uppslukade av det, på samma sätt som i ett tillstånd av flow, då har vi de bästa förutsättningarna för ett hälsosamt inflytande från vårt arbete, säger Yvonne Lagrosen.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm