Debatt

Lärare – stå emot föräldratrycket!

DEBATT Inga elever tjänar på att vi står tillbaks och låter föräldrar som saknar insikt i en komplex undervisningssituation ta förenklade beslut om undervisning och lärande utifrån en förenklad världsbild, skriver Håkan Kjellin, biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Eksjö.

Idag har jag pratat med en lärare som blivit ifrågasatt av en förälder. Jag upplever läraren som ambitiös, professionell och som en person som verkligen vill något med sin undervisning, som verkligen vill hjälpa eleverna att göra framsteg.
 
Läraren känner att den under mycket lång tid har försökt möta en elev inom dennes intressen, försökt uppmuntra, visa vägar vidare, vara tillmötesgående, vänlig och intresserad men att eleven inte visat intresse och inte utvecklats. Istället har läraren mötts med avbrytningar, negativism, kränkande kommentarer och ointresse. Läraren har också diskuterat lösningar med kollegor och kommer fram till att kanske är det bäst att eleven slutar och istället gör något utvecklande och stimulerande. 
 
Mamman kommer med förslag till förändringar till en undervisningsform som redan prövats utan framgång och visar att hon inte litar på lärarens omdöme. Läraren är rädd för att föreslå ett avslut. Läraren vill undvika en energikrävande diskussion med mamman och överväger istället att låta eleven gå kvar och förmodligen misslyckas.
 
Lärare, abdikera inte för föräldratrycket! Stå på er. Det är ni som kan ta professionella beslut utifrån er kunskap, erfarenhet och observation. Många föräldrar är redan fantastiska och många kan bli våra bästa bundsförvanter som vi kan utveckla en god allians med och visa hur de kan stötta. Men inga elever tjänar på att vi står tillbaks och låter föräldrar som saknar insikt i en komplex undervisningssituation ta förenklade beslut om undervisning och lärande utifrån en förenklad världsbild. För elevernas bästa behöver vi ibland därför säga obekväma saker och stå fast vid obekväma beslut inför föräldrarna. Det tjänar alla på i längden.
 
Ingen har bättre överblick över just din undervisningssituation än du. Du vet vilka resurser du har att tillgå och vilka kriterier eleverna ska bedömas efter. Du vet också vilken tidsram du har för att hinna med ditt arbete. Du har också vanligen gått en lång högskoleutbildning och i de flesta fall har du god erfarenhet av undervisning.
 
Det betyder att man ska ha väldigt goda skäl för att ifrågasätta dig och dina beslut. Alla kan bli bättre i sitt yrke, alla tar ibland beslut som visar sig fungera sämre och ibland lär man sig av andra. Men du äger rätten till dina bedömningar och dina beslut om dina elever och din undervisning.
 
Håkan Kjellin 
Biträdande kommunombud i Lärarnas Riksförbund i Eksjö

 

Kommentera