larare_rektor_lon
Lön

Lärare tjänar mer än rektorer

Satsningen på karriärtjänster och lärarlönelyft har gjort att allt fler lärare nu får mer i lön.
Nästan 30 lärare i Falkenberg tjänar i dag mer än ett par av rektorerna. 

På vissa håll i landet börjar det bli allt vanligare med att lärare har högre lön än rektorer. I Falkenbergs kommun är det i dag 27 lärare som har högre lön än de lägst betalda rektorerna.

Matz Nilsson, ordföranden i Sveriges Skolledarförbund, bekräftar bilden av att lärare börjar komma ikapp, och emellanåt förbi, rektorerna.

– I dag finns det lärare som tjänar mer än sin arbetsledande skolledare, skriver Matz Nilsson i tidningen Skolledaren (Nr 9 november 2017).

På Falkenbergs gymnasium arbetar Fredrik Ogell som rektor för bland annat Naturvetenskapliga programmet. På skolan tjänar en lärare 4 500 kronor mer i månaden än vad han själv gör.

– I det fallet rör det sig om en lektorstjänst på en anställd som har en forskarutbildning, så det är inte så konstigt. Det är en unik kompetens som tillför skolan väldigt mycket, säger Fredrik Ogell, rektor på Falkenbergs gymnasium till Skolvärlden, och tillägger:

– Men när hela grupper hamnar väldigt nära, då finns det fog att diskutera rektorns situation. Det är ganska många lärare på skolan som ligger väldigt nära flera rektorer och då kan man diskutera hur det känns utifrån ansvarsområdena.

Fredrik Ogell tror att eftersom skillnaderna i lön börjar minska kan det komma att bli ännu svårare för Falkenbergs kommun att rekrytera nya rektorer i framtiden.

– Ja, det tror jag. Vi har ganska få sökande till rektorstjänster i dag och vi har nästan inga sökande till rekryteringsutbildningarna. Jag tror vi hade tre sökande bara till utbildningarna, i jämförelse med de hundratal som sökte till förstelärar- och lektorstjänster, säger Fredrik Ogell.

Att vara förstelärare innebär ett något större ansvar än den vanliga lärarrollen, men steget till att vara rektor, rent ansvarsmässigt, är fortfarande stort.

– Som rektor har du ansvar för väldigt många olika delar av verksamheten. Du har arbetsmiljöansvaret, du är ansvarig för personalen och elevernas hälsa, för skolans resultat och så vidare. Ansvarsbiten vilar ganska tungt på rektorn. Utifrån det perspektivet tycker jag att det är befogat med att man diskuterar rektorns lön. 

Kommentera