Forskning

Lärare underutnyttjar digitala resurser

Datorer och internet används olika mycket i skolan beroende på den enskilda lärarens erfarenheter och kunskaper. Tidsbrist gör att de digitala resurserna används på redan kända sätt. Det visar en ny studie om gymnasielärare.

Avhandlingen analyserar gymnasielärares erfarenheter av och förståelse för digitala resursers funktion som pedagogiska hjälpmedel. Fyra gymnasielärare har följts under en längre tid, samtidigt som eleverna har fått tillgång till egna datorer i undervisningen.

Bakom avhandlingen står Ann-Katrin Perselli, doktorand i pedagogik vid Mittuniversitetet.

– Utan djupare erfarenheter av digitala resurser som pedagogiska hjälpmedel så är det sannolikt att användningen av exempelvis elevernas egna datorer i undervisningen stannar vid enklare informationssökning och textproduktion, säger hon i ett pressmeddelande.

Studien lyfter fram att även om det kan vara svårt att möta varje enskild lärares behov av fortbildning inom IT går det inte att betrakta dem som en homogen grupp. För att utveckla undervisningen behöver lärarna tid att bygga på sina egna kunskaper.

– När det är ont om tid för undervisning så använder lärarna de digitala resurserna på ett sätt som de redan känner till och som de vet fungerar i lärmiljöerna för eleverna. Lärarna saknar tid för att utveckla sina erfarenheter och kunskaper om digitala resurser, och därmed även sin undervisning, säger Ann-Katrin Perselli.

Ann-Katrin Perselli disputerar vid Campus Härnösand den 26 september. Läs hela avhandlingen här:  ”Från datasal till en-till-en – en studie av lärares erfarenheter av digitala resurser i undervisningen”

Kommentera