mia_kempe
Lågstadiet

Läraren: ”Barnen orkar inte längre skoldagar”

Moderaterna i Stockholm vill utöka skoldagarna i lågstadiet för att höja kunskapsresultaten. Men grundskoleläraren Mia Kempe ställer sig kluven till förslaget.
– Det måste vara mer genomtänkt än så, säger hon.

Moderaternas Cecilia Brinck, oppositionsborgarråd i Stockholms stad, skrev nyligen en debattartikel i Svenska Dagbladet där hon föreslår att man i framtiden bör utöka skoldagarna med ytterligare undervisningstid. Som ett första steg tycker hon att skoldagarna ska utökas med en timme per dag i lågstadiet.

Grundskolläraren Mia Kempe på S:t Pers skola i Sigtuna och ämnesspanare på Lärarnas Riksförbund är inte så säker på att det är rätt väg att gå för att höja kunskapsresultaten.

– Jag kan tycka att det kanske finns en poäng med att det bidrar till att eleverna lär sig mer. Men samtidigt är de så små, och jag tror inte att de riktigt skulle orka med detta så som skolan är organiserad på många ställen i landet. Man kan inte bara sätta in en timme till – jag blir lite kluven, säger hon. 

I stället föreslår Mia Kempe att man bör prioriterar kvalitén på de befintliga lektionstimmarna. I dag är hon bland annat lärare för en lågstadieklass på 28 elever och hon menar att om de inte skulle orka med en extra lektionstimme i slutet av dagen.

– För i slutet av dagen är de helt färdiga. Det som däremot skulle ge mest effekt är att införa halvklass-timmar och att eleverna får mer lärartid. Jag menar att man ska satsa mer på lärartid i stället för att man se till att man får bättre undervisningstid. Tanken är god, men politikerna måste nog tänka ett varv till.

Politikern Cecilia Brinck hänvisar till internationella kunskapsmätningar som pekar mot att svenska elever i jämförelse med andra länder missar nästan ett helt år i undervisningstid under grundskoleåren.

”Alla elever i svensk skola bör på sikt utöka sin skoldag med ytterligare undervisningstid. Internationella studier ger tydligt stöd för sambandet mellan utökad undervisningstid och kunskapsresultat. Utökad undervisningstid har exempelvis visat sig ge tydliga positiva effekter för elevernas resultat i matematik såväl i lägre som högre årskurser”, skriver Cecilia Brinck i SvD.

Med tanke på att det är en stor reform för det svenska skolväsendet föreslår Cecilia Brinck att utbyggnaden ska göras i flera steg och i den takt som ekonomin tillåter. Mia Kempe hade velat se att satsningen i stället låg någon annanstans.

– Jämför man med andra länder kan det vara så att många har längre skoldagar men jag tror att de också har mer tillgång till lärare under den tiden, säger Mia Kempe.

En dag i veckan anordnar Mia Kempe en extra timme som inte ingår i elevernas scheman. Detta för att hon ska finnas tillgänglig för dem elever som behöver det lilla extra för att hinna klart med sina uppgifter under dagen.

– Det är ett bättre sätt tror jag. Då har man möjlighet under lugnare former hjälp två-tre elever som sitter kvar och jobbar. Den timmen blir en andningspaus eleverna och jag som lärare kan ge stödet de behöver, säger Mia Kempe.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm