kristina-persson
Samtal med

”Läraren kan aldrig ersättas”

Kristina Persson är minister utan både portfölj och kristallkula. Som chef över framtidskansliet ägnar hon dagarna åt att söka svaret på frågan: Vilken politik behöver framtiden?

Robotisering, automatisering, digitalisering. Teknikskiften som påverkar många yrkesgrupper. Men läraren kommer att förbli en människa, spår framtidsminister Kristina Persson.

– Det är klart att yrkesrollen kan påverkas när det kommer nya tekniska hjälpmedel. Men vi kan aldrig ersätta läraren, människan. Det handlar om så mycket mer än att enbart förmedla kunskap, säger hon. Vi kan aldrig ersätta människa-till-människa-kommunikation.

Framtidsminister är en ny post i regeringen. Tanken är att hon ska fungera som en slags garant mot den kortsiktighet som riskerar prägla det dagliga regeringsarbetet. När andra ministrar ofta tvingas jobba reaktivt för att lösa problem här och nu, kan hon hålla blicken fäst på den större politiska visionen. Det är också därför vi utanför riksdagen inte ser så mycket av henne.

Kommer skolan in i din vardag på något konkret sätt?

– Väldigt konkret. Framför allt vad gäller analysguppen ”Arbetet i framtiden”, men även när vi pratar grön omställning. Ska vi hantera de stora strukturella förändringar vi lever under nu så måste vi ha utbildning som matchar behoven. Det är det enskilt viktigaste politikområdet för att hantera effekten av robotisering och digitalisering. De som blir av med jobbet i den processen måste få utbildning för att hitta nytt jobb, och de unga som går i skolan måste rustas för den arbetsmarknad de ska möta längre fram.

Hur då?

– Kanske man ska utbilda barn i programmering och kreativt tänkande redan i låg ålder. Och det gör vi väl i viss mån redan, men … Jag har till exempel besökt de svenska spelföretagen Massive och Dice, och frågat mig vad det är som gjort dem så internationellt framgångsrika. En del är förstås att vi anammade datorer och internet tidigt i Sverige, men de säger själva att skolan varit viktig.

Vissa bedömare menar att det redan är för sent att satsa på programmering, att det är andra saker dagens lågstadieelever kommer behöva kunna när de väl ska börja jobba?

– Vi är egentligen inte inne på sådana detaljer. Men vi vet att det kommer att ske stora förändringar, och då måste vi grunda för det tidigt. 

– Jag tror att framtiden kommer att belöna folk som är ingenjörer, ekonomer och tekniker samtidigt. Utvecklingen går så fort nu att en chef som inte förstår hur en ny teknik kan utveckla den egna verksamheten kommer att missa chanser och tappa försäljning. Det räcker inte att vara duktig på bara ekonomi. n

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm