laxor_till_philippa

Pernilla Alm förespråkar en helt läxfri skola, något som gett spridda reaktioner.

Läxfritt

Läraren: ”Läxor skapar orättvisor”

Läxor leder till en orättvisare skola, samtidigt som de ökar stressen för eleverna. Det anser spansk- och engelsklärare Pernilla Alm i Nacka som sedan 2013 valt att slopa läxorna helt.
– Sen dess har elevernas resultat gått upp. Det är det viktigaste kvittot för mig, sen får andra säga vad de vill, säger Pernilla Alm.

Att ge sina elever läxor är en självklar del i många lärares vardag. Så var fallet även för Pernilla Alm, när hon som nyutexaminerad språklärare gick ut Lärarhögskolan i början på 2000-talet.

– Det är konstigt, när läxor inte ens nämndes under hela lärarutbildningen. Det är tydligt i att det är något som bara lever kvar enligt gamla traditioner. Trots att det inte förs någon som helst diskussion under lärarutbildningen i hur de ska göras och varför, säger Pernilla Alm.

Under sina första år som yrkesverksam följde hon strömmen och skickade med sina elever hemuppgifter. Men ju längre hon arbetade, desto mer vågade hon sticka ut och ju färre blev läxorna.

– Läxor passade bara vissa och det var alltid samma elever som gjorde dem. Resten av barnen hamnade efter. Det kändes inte som att det var rätt väg att gå alls, så jag började läsa på.

Pernilla Alm tog del av forskning som visade att läxor inte var till så stor nytta alls – på låg- och mellanstadiet kan läxor till och med vara kontraproduktiva och ha låg effekt på inlärning. Ett blogginlägg som ledde till enormt stor medial uppmärksamhet slutade i att hon 2014 gav ut boken ”Läxfritt – för en likvärdig skola”. Hennes helt läxfria undervisning har under åren gett spridda reaktioner.

– Det är främst föräldrarna som efterfrågar läxorna. Mycket för att de själva vill ha kontroll över vad som händer i skolan, men också för att de är kvar i gamla mönster från deras egen skolgång.

Själv grundar Pernilla Alm sin övertygelse på forskning, eget researcharbete till boken och resultaten i klassrummen, där elevernas kunskaper har ökat– vilket också visat sig i resultaten på de nationella proven.

Vad är fördelarna med en läxfri skola?

– Det både minskar stressen på fritiden för eleverna samtidigt som det sparar tid för mig som lärare eftersom jag slipper för- och efterarbete av hemuppgifter. Då kan jag istället lägga mer tid på undervisningen, vilket är vinst för alla.

Den mest avgörande faktorn med att eleverna slipper ta hemuppgifter är enligt Pernilla Alm att alla elever fått samma förutsättningar för att lära sig samma saker. Läxor kräver ofta hjälp av en vuxen, något som är långt ifrån en självklarhet i alla hem. Och det gäller inte bara elever i socioekonomiskt utsatta områden.

– Barn med högutbildade föräldrar kan bli förbisedda på grund av att deras mamma eller pappa jobbar sent och inte har tid med läxhjälp. Barn med ADHD-diagnos kan ha förbrukat all sin energi i skolan och har därför inte kraft över till hemuppgifter.

Reaktionen från eleverna har varit övervägande positiv, menar Pernilla Alm. De flesta tycker det är bra att kunna begränsa studierna till skolan, men förstår också att det innebär extra hårt arbete på lektionerna.

Tas inte värdefull inlärningstid från lektionsundervisningen?

– Vad är egentligen värdefullt? Jag vill att mina elever ska lära sig mina språk. Och det är ju precis det vi gör. Jag vet inte ens vad jag ska skicka hem som är okej att vissa elever inte lär sig? Allt som är viktigt gör vi ju i klassrummet. Lärare som är läxföreträdare menar ju att man lika gärna kan flytta skolan till hemmet. Det är ju att stampa på vår profession.

 

Kommentera