ollel
Stockholm

Läraren Olle Linton prisas för sitt arbete mot nazism

Gymnasieläraren Olle Linton tilldelas Stockholmare mot nazisms årliga civilkuragepris.

Han menar att skolan har en viktig roll när det kommer till att motverka nazism.

– Vi är en av de få instanser i samhället som faktiskt aktivt kan bidra till en fortsatt demokratisk och human utveckling av samhället, säger han.

Stockholmare mot nazisms motivering:

”Stockholmsläraren Olle Linton har under flera år stått upp för alla människors lika värde och arbetat mot antidemokratiska åsikter och rasism i alla dess skepnader. I sin yrkesroll har Linton agerat förebild för den yngre generationen genom sitt ihärdiga civilkurage och sitt tydliga ställningstagande för demokrati och mot extremhögern. I skrift, i klassrummet, genom sitt arbete med Lärare mot rasism men också vid fysiska antinazistiska manifestationer är Olle Linton en pådrivande och initiativtagande kraft – som därmed också inspirerar fler att agera till försvar för demokratin.”

Priset delades ut i dag, på Förintelsens minnesdag. Olle Linton, lärare i historia, filosofi och religion på Östra reals gymnasium i Stockholm, prisas för sitt arbete mot antidemokratiska åsikter och rasism både i och utanför klassrummet. 

– Jag är jätteglad naturligtvis, tacksam och oerhört smickrad. Jag har sysslat med sånt här väldigt länge nu och i vanliga fall får man ingen cred, så det är väldigt kul att någon uppmärksammar det och visar att det jag gör faktiskt har någon form av betydelse, säger han.

Hur arbetar du med de här frågorna rent konkret i klassrummet?

– Jag undervisar i bland annat historia så där faller det sig ganska naturligt. Vi pratar inte minst om de europeiska diktaturerna under 1900-talet, och om hur den demokratiska tanken har vuxit fram genom mänskliga rättigheter.

– Vi pratar om fruktansvärda händelser och perioder, men också om hur samhället och civilisationen långsamt har gjort sig av med väldigt mycket ondskefullt bråte, säger Olle Linton.

Hur viktig är skolans och lärarnas roll för att motverka nazism?

– Den är absolut nödvändig. Vi är en av de få instanser som samhället har för att faktiskt aktiv bidra till en fortsatt demokratisk och human utveckling av samhället. Rollen som skolan och lärarna har kan vara avgörande i många sammanhang, som i dessa tider med vindar från extremhögern i Sverige och Europa.

Han poängterar att lärare i sin tjänst har ett demokratiuppdrag.

– Det här ingår i mitt uppdrag. Det är någonting som tyvärr många lärare inte verkar förstå. Det borde uppmärksammas mer den här delen av vårt uppdrag.

Har du tips till andra lärare som hade vill ta upp de här frågorna mer?

– Jag har tips till arbetsgivarna, och det är att väga in det här i lönesammanhang. Uppfyller man inte den här delen av sitt uppdrag så kanske man inte ska ha lika mycket lön i kuvertet, säger han och fortsätter:

– Sen vet jag att många lärare tycker att det här är svårt, och det är det. Men då får man ta hjälp av de som kan och som redan gör det för jag har kollegor runtom i hela landet som jobbar med det här på egen hand i väldigt hög grad.

För sex år sedan startade Olle Linton Facebookgruppen ”Lärare mot rasism”. I dag har gruppen över 4 000 medlemmar.

– Det har gjort att de som engagerar sig åtminstone får möjligheten att kommunicera med andra som engagerar sig i samma frågor, säger han.

Kommentera