Annons
”Jag ser utvecklingssamtalen som tidskrävande bromsklossar”, skriver läraren Simon Sandström. Foto: Shutterstock

Läraren: ”Ta bort utvecklingssamtalen”

Publicerad 6 november 2020

Debatt ”Ta bort utvecklingssamtalen, skriv om skollagen och stärk lärarprofessionen”, skriver Simon Sandström, legitimerad lärare i svenska, matematik och idrott och hälsa.

Skollagens tionde kapitel (12 §) kräver att lärare ska planera och genomföra ett utvecklingssamtal per termin för varje elev och dess vårdnadshavare. På utvecklingssamtalet ska elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling presenteras samt hur eleven ska fortsätta utvecklas utifrån läroplanen. Det är viktigt att lärarna har dokumentation att luta sig mot och kan svara på frågor kring de ämnen eleven undervisas i.

Många lärare uttrycker att tiden för och kring utvecklingssamtalen innebär ett stort stresspåslag. Många vårdnadshavare har mycket synpunkter och vill ha inflytande och påverka undervisningen. Vårdnadshavarna backas upp av Skollagens fjärde kapitel (12§) som säger:  ”Vårdnadshavare för barn/…/ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.”

Jag är lärare och kommunombud för Lärarnas Riksförbund. Jag har samtalat med flera lärarkollegor. Att planera och med eleverna förbereda ett utvecklingssamtal tar mellan 30 minuter till så mycket som 90 minuter per elev. Förarbetet och genomförandet blir 60–120 minuter per samtal. I en klass på 25 elever blir det 1 500–3 000 minuter per termin, 25 till 50 timmar. Det blir 50 till 100 timmar per läsår. Vi talar om över en vecka upp till nästan tre veckors heltidsarbete. Beklagligt nog är det vanligt med fler elever än 25 per klass.

Jag har tre döttrar, varav två går i grundskolans årskurs 2 och 4. Jag har varit på deras utvecklingssamtal. Det var 30 minuters samtal där de gick igenom hur det går i de olika ämnena. Vi talade även om deras sociala situation. Mina döttrar når målen i alla ämnen. Jag kan inte förstå varför lärare ska behöva lägga ned denna tid två gånger per läsår, detta för att informera vårdnadshavare om hur bra det går för deras barn. Jag anser att denna tid bör ägnas åt elever som har svårare att nå målen och samverkan med deras vårdnadshavare. Tiden kan även ägnas åt planering i form av för- och efterarbete kopplat till undervisningen.

Jag värderar en kvalitativ och väl genomförd undervisning långt över att erbjudas dessa tids- och energikrävande utvecklingssamtal varje termin. Tänk om lärare kunde få 50–100 timmar till per läsår som de kunde ägna åt elever som inte når målen samt att utveckla sin undervisning. Denna tid skulle hjälpa många barn och resultera i en högre måluppfyllelse. Det skulle också minska stressen hos lärarna och resultera i en bättre arbetsmiljö.

Jag vet att lärarna kontaktar mig om det uppstår problem kring mina barns studiegång, det är en skyldighet i läraruppdraget. Jag förstår om ett samtal av ”lära känna-karaktär” är nödvändigt vid skolstart eller lärarbyte. Utvecklingssamtalen ser jag som tidskrävande bromsklossar.

Låt lärare få arbeta med det de ska, att planera och genomföra en kvalitativ undervisning samt det efterarbete som krävs. Låt lärare arbeta för att så många elever som möjligt ska nå målen istället för att tillfredsställa vårdnadshavare till barn som når alla mål. Det kan de glädjas åt när de läser omdömena, samtidigt som vårdnadshavare till ett barn i behov av extra stöd kanske gråter glädjetårar för att deras barn fått den tid som behövts för att nå målen.

Att det är inskrivet i Skollagen att vårdnadshavare ska ha rätt till inflytande över utbildningen tycker jag är beklagligt. Lagskriften är för diffus och öppnar upp för att tolkas på olika sätt. Det är problematiskt att personer som inte är utbildade ska ha rätt till inflytande. Lärare utövar en profession, denna lag sänker dess auktoritet.

Ta bort utvecklingssamtalen, skriv om skollagen och stärk lärarprofessionen.

Simon Sandström, legitimerad lärare i svenska, matematik och idrott och hälsa
Bitr. kommunombud/huvudskyddsombud, Lärarnas Riksförbund Stockholm

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

Annons
skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Annons
Annons
Annons
Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Efter inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons