Corona

Läraren undervisar hemifrån – eleverna i klassrummet

Omvänd distansundervisning på gymnasieskola

Kerstin Seger

När kemi- och biologiläraren Kerstin Seger började tillfriskna från covid-19 undervisade hon eleverna på distans från bostaden. ”Genomgångarna fungerade och eleverna gick fram och skrev på tavlan, jag såg vad som skrevs, och vi kunde ha en dialog”, säger hon.

| Foto: Mario Goude

På Osbecksgymnasiet i Laholm har hög sjukfrånvaro lett till en okonventionell lösning. Arbetsföra lärare i karantän undervisar eleverna hemifrån.
– Det har fungerat väl. Men det hänger på att eleverna är med på noterna och samarbetsvilliga, säger kemi- och biologiläraren Kerstin Seger.

I Laholm ökade smittspridningen av covid-19 kort efter skolstarten. Två av tre högstadieskolor övergick till fjärrundervisning förra veckan, och på Osbecksgymnasiet är ett tiotal lärare av cirka 50 sjuka eller i karantän. Samtidigt råder en akut vikariebrist.

Under ett möte på skolan uppstod idén att man kunde skapa ett team som skulle bistå arbetsföra lärare som undervisade elever från bostaden.

– Vi beslutade tillsammans att vi omgående prövar att arbeta med rutinen. Arbetsgången informerades och beslutades under APT någon dag senare, säger rektor Carl Lundgren.

Var det ingen som motsatte sig upplägget?

– Nej, tvärtom, säger han.

Biologi- och kemiläraren Kerstin Seger undervisade klasser hemifrån hela förra veckan. Några dagar dessförinnan, på torsdagen, hade hon insjuknat i covid-19. När hon började repa sig ställde hon upp och arbetade från bostaden.

– Jag hade börjat fundera över hur jag skulle lösa saker och ting. Nu är jag väldigt plikttrogen, sällan sjuk och går till jobbet även när jag har lite huvudvärk. Man har ett uppdrag och sätter många på pottan när man inte är på skolan. Då gjorde jag bedömningen att jag ändå är så pass okej att jag skulle kunna undervisa hemifrån.

Behövde hjälp av kollegor

Hon konstaterar att vikariebristen annars hade lett till inställda lektioner och att både eleverna och hon själv skulle halka efter.

– Om jag är hemma måste jag jobba i kapp det som inte blivit gjort när jag kommer tillbaka till arbetet. När vi fjärrundervisade förra året tyckte jag att det var svårt att sitta hemma och undervisa. Så när eleverna var hemma skötte jag min undervisning från klassrummet.

Kerstin Seger tycker att den omvända distansundervisningen fungerat förhållandevis väl.

– Ja. Men det hänger också på att eleverna är med på noterna och samarbetsvilliga. Jag behövde hjälp av kollegor med exempelvis öppning av klassrummen. Under veckan bildades teamet på skolan som skulle vara oss lärare behjälpliga. Genomgångarna fungerade och eleverna gick fram och skrev på tavlan, jag såg vad som skrevs, och vi kunde ha en dialog.

Vad tänker du om att jobba så här i framtiden, efter coronapandemin?

– Det kan utnyttjas, att elever tar egna beslut att i stället vara med på Teams för att slippa gå till skolan. Oavsett system finns det alltid glidare. Det blir problematiskt om vi skulle ha en kombination av Teams- och klassrumsundervisning, det finns begränsningar. Vi kommer aldrig kunna bedriva närundervisning och distansundervisning samtidigt. Det går bara inte, säger Kerstin Seger som nu har återgått till närundervisning.

Lärare behövs i klassrummet

Laholms biträdande föreningsombud Rebecka Roos får frågan om hur LR ser på lärares undervisning hemifrån.

– Det är en extraordinär situation. Men det är ju väldigt bra om man som lärare, om man får covid men inte är så sjuk att man inte kan jobba, kan fortsätta undervisa.

Skulle upplägget vara en hållbar lösning även efter coronapandemin?

– Jag vill inte uttala mig om det förrän vi haft möte med skolledningen och högre befattningshavare och diskuterat vad det skulle innebära för lärarna. För det handlar om att lärare inte ska dubbelarbeta. Det får inte bli en quick fix. Elever behöver sina lärare i klassrummet.

Närundervisning är alltid förstahandsvalet?

– Absolut, det är en speciell situation nu. Vi måste ha en rejäl diskussion om vilka konsekvenserna skulle bli för undervisande personal om distansundervisning lades in mer regelbundet. Att lärare skulle jobba dubbelt i framtiden… nej, det vill jag ha rejäla diskussioner om i så fall.

En resursfråga

Osbecksgymnasiets rektor Carl Lundgren förklarar att hemundervisande lärare backas upp av socialpedagoger och elevresurspersonal.

– Vi har rekryteringsproblem av vikarier och vill så långt det bara går upprätthålla god kvalitet i undervisningen. Varje morgon för jag och min biträdande rektor ett samtal med den anställde som behöver vara hemma. Klockan 7.45 har teamet möte för att diskutera hur dagen ska lösas på bästa sätt.

– Teamet är lärarens förlängda arm och hjälper till att starta lektionen, se över om något material behöver kopieras eller förtydligas tillsammans med läraren som finns med via länk.

Hur har det fungerat?

– Hade vi inte agerat så här hade inte undervisningen kunnat bli så kvalitativ som den är. Vi har gjort det bästa av en ansträngd situation. För mig är det också viktigt att den anställde bedyrar att ”jag kan arbeta men får inte komma till skolan”.

Kan det här upplägget användas när det inte råder en pandemi?

– Det är dels en resursfråga, men om vi skulle få fortsätta i den här andan kan det bli intressant i framtiden – under förutsättning att vi får lov att fundera i de här banorna, säger Carl Lundgren.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm