annika_sjodahl

Annika Sjödahl, lärare i svenska och engelska på högstadiet och ämnesspanare på LR.

Sexualundervisningen

Läraren: ”Vi måste våga problematisera vad som händer”

Den senaste tiden har det larmats om unga som pressas till hårdhänt sex. I dag fattas beslut om att alla blivande lärare ska utbildas i sexualkunskap. En viktig förändring som kan leda till en mer jämlik skola, menar läraren Annika Sjödahl.

– Eftersom många unga kommer i kontakt med porr i väldigt ung ålder så måste vi vuxna våga möta och problematisera vad som händer.

Under torsdagen kommer regeringen att fatta beslut om att alla blivande lärare ska utbildas i sexualkunskap och relationer, rapporterar Svenska Dagbladet.

Annika Sjödahl, lärare i svenska och engelska på högstadiet och ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund, hoppas att satsningen leder till en skolundervisning som täcker mer än bara könssjukdomar och anatomi.

– Många elever blir utelämnade om undervisningen bara fokuserar på kön. Många identifierar sig vaken som pojke eller flicka och HBTQ-frågor har blivit mycket bredare överlag. Men detta riskerar att inte lyftas upp i undervisningen om läraren inte är utbildad eller tror att ansvaret ligger på en annan kollega, säger hon.

Redan 2018 visade en granskning av Skolverket att sexualundervisningen är en utmaning för många lärare och att behovet av kompetensutveckling är stort.

I dag har kritiken tilltagit. I Aftonbladet och Svenska Dagbladet larmar barnmorskan Katarina Svensson Flood om unga som skadas vid hårdhänt sex. En av orsakerna som pekas ut är att unga får sin uppfattning om hur sex ska gå till från våldsporr, istället för skolan. Rapportering som har fått högskoleminister Matilda Ernkrans (S) att reagera starkt.

– Unga tjejer och killar ska inte få sin första sexualundervisning från porrindustrin, säger Ernkrans till Svenska Dagbladet.

På torsdagen kom beskedet att lärarutbildningen kommer att göras om. Sexualkunskap ska bli ett obligatoriskt ämne för alla blivande lärare, jämfört med i dag då det endast gäller lärare som ska undervisa elever i årskurs 4 till 6. Förändringen välkomnas av Annika Sjödahl, som tror att det kan leda till att undervisningen fokuserar mer på relationer och människors lika värde. 

– Eftersom det finns forskning som visar att unga kommer i kontakt med porr väldigt tidigt så måste vi börja jobba förebyggande innan eleverna börjar matas med bilder. Många elever som jag har pratat med säger själva att de önskar att de hade fått kunskap tidigare.

Den nya undervisningen börjar gälla höstterminen 2021. För att markera att sexualkunskapen inte bara ska uppmärksamma anatomi och könssjukdomar kommer ämnet att döpas om till ”sex och relationer”. Hur lektionerna i olika årskurser ska gå till kommer att utformas längre fram. Oavsett menar Annika att det är viktigt att lärare hänger med i hur normer och attityder bland unga förändras. 

– Vi lever i ett samhälle som har förändras mycket sedan vi lärare gick i skolan. I dag kommer många unga människor i kontakt med nätporr på ett eller annat sätt. Den fanns inte på samma sätt för den äldre generationen och därför är vi kanske inte medvetna om hur den påverkar ungdomar i dag. 

Genom att utgå från förbyggande arbete och elevernas behov och intressen ser Annika till att väva in ämnet in sin språkredovisning redan nu. 

– Att lyssna mycket på vad eleverna lyfter upp gör att de går igång och tycker att undervisningen är intressant. Det i sin tur gör att jag som lärare kan välja ganska avancerade texter att diskutera och skriva om. 

För en lyckad sexualundervisning poängterar hon vikten av att samtliga lärare tar sitt ansvar.

– Alla som verkar i skolan ska arbeta för att skapa tolerans och förståelse för människors lika värden. Eleverna ska dels bli trygga i sina identiteter, men också accepterar andra människor.

– Om vi ska leva upp till de nya förändringarna måste vi lärare börja problematisera hur ska vi ska lägga upp undervisningen. Risken är att det kommer en lagändring men inte sker någon förändring. Därför är det viktigt att vi tar diskussionen tillsammans i kollegiet. Då kan vi nå den där samplaneringen där varje lärare ser över sitt uppdrag.

Samtidigt förstår Annika kritiken på sociala medier där lärare menar att föräldrar också måste ta sitt ansvar, och inte lägga över allt på skolan.

– Det är klart att det är ett samhällsproblem. Skolan kan inte lösa allt, däremot måste vi ha de bästa förutsättningarna för att klara av vårt uppdrag. Men man förändrar inte hela samhället på en natt genom att man undervisar annorlunda utan det krävs även att vårdnadshavare, och även barnmorskor, vågar lyfta upp och problematisera. Det är inte bara skolans ansvar.

En sådan här typ av förändring kan även göra att många orar sig för ytterligare arbetsbelastning, säger Annika. 

– Man blir rädd för att man ska få för mycket att göra. Men jag tror också att vi behöver förändras med tiden och inse vad det är som sker och förändras just nu. Ibland blir man hemmablind.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm