asafahlen_jaaraastrand

Johanna Jaara Åstrand, Åsa Fahlén

Avtal

Nu jobbar facken ihop – för bättre lärarlöner

Lärarfackens båda styrelser har de första gemensamma mötena på elva år. Siktet är inställt på det nya avtalet för kommunalanställda 2018.

– Ska vi kunna gå fram med starka yrkanden och med en stark röst så måste vi göra det tillsammans, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

En gång i april och en gång i maj har Lärarnas Riksförbunds (LR) och Lärarförbundets styrelser hållit gemensamt fullmäktigemöte. Syftet är att lägga grunden för nästa års avtalsrörelse.

– Vi tittar på utgångsläget. Vilka framgångar har vi haft och vilka problem finns kvar? Där ligger vad vi behöver uppnå för att våra medlemmar ska vara nöjda. Det är viktigt för oss att hålla kvar skolfrågan i fokus, att inte den drunknar i andra frågor som poppar upp inför valet, säger Åsa Fahlén.

Att de båda förbunden inte är överens om allting menar hon inte står i vägen för ett gott samarbete.

– Man måste alltid prata med folk vare sig man är enig eller oenig. Pratar man inte med varandra funkar det väldigt dåligt, och det är jag och Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand eniga om. Vi pratar ihop oss och hittar gemensamma mål framåt. Vi upptäcker också ibland att saker vi tror oss vara oeniga om mer handlar om att vi uttrycker oss på olika sätt.

Det nuvarande avtalet med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tecknades 2012, och sträckte sig ursprungligen över fyra år. Det förlängdes med ytterligare två år 2015 och löper ut i mars 2018.

– Den här gången handlar det inte om att förlänga. Nu är det en grundlig process att reda ut vad vi vill ändra på, och vi kommer ha starka, tydliga och progressiva yrkanden, säger Åsa Fahlén.

Kommentera