Lärarlegitimation kan bli verklighet 2012

Partiledarna i regeringen skriver idag i en artikel på DN Debatt om ambitionen att införa lärarlegitimation den 1 juli 2012.

En sådan legitimation ska vara ett krav för fast anställning och för att betygsätta elever, med undantag för yrkeslärare och modersmålslärare. Syftet är enligt artikelförfattarna att ”den viktigaste faktorn för goda resultat i skolan är en kvalificerad och engagerad lärarkår”.
Lärare och förskollärare förses med legitimation av Skolverket efter i första hand examen från lärarutbildning samt ett års introduktionsperiod i yrkeslivet med en mentor. Regeringen öppnar också för legitimering genom akademisk ämnesutbildning kompletterad med praktik och ett års pedagogisk utbildning.
Partiledarna vill samtidigt återinföra lektorer, som också de ska utnämnas av Skolverket.
Lärarlegitimationen ska kunna dras in vid ”grov oskicklighet i yrkesutövningen eller grova brott”, ett beslut som ska fattas av det nya organet Lärarnas ansvarsnämnd.
– Det är fantastiskt glädjande. Det är en historisk proposition, som vi välkomnar. Jan Björklund har hållit fast vid den här frågan sedan 2006 och nu nått resultat. säger Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbunds ordförande.
Men samtidigt som hon är positiv till förslaget är hon oroad.
– Medan den moderatledda regeringen ger med ena handen, så tar det moderatledda SKL med den andra. Många lärare är nog glada idag, men SKL:s försök att avproffessionalisera lärarna måste upphöra innan några som helst reformer kan ha effekt.
Sammanlagt vill regeringen lägga 220 miljoner kronor under 2011 och 2012 för att starta upp systemet, därefter ska det kosta 260 miljoner per år.

Kommentera