Rapport

Lärarlöner höjs trots kommuners kris

Kommunernas ekonomi är i ett mycket svårt läge, framkommer det i SKL:s senaste ekonomirapport. Men karriärtjänster och löneökningar för lärare prioriteras trots detta. 

I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste ekonomirapport slår man fast att landets kommuner och landsting har ett tufft ekonomisk läge att vänta. I rapporten framgår det att orsakerna beror på allt fler äldre, snabb befolkningsutveckling som en följd av flyktingkrisen, ökade kostnader och investeringsbehov. Sammantaget räknar SKL med att resultaten totalt i kommunsektorn kommer att mer än halveras jämfört med förra året, överskottet på nästan 14 miljarder kronor faller till 6,5 miljarder kronor för 2015.

– Många kommuner och nästan alla landsting och regioner brottas med ekonomiska underskott. Skatteunderlaget ökar totalt sett men genom befolkningsökningen försämras resultaten till följd av kraftiga kostnadsökningar, säger Lena Micko, ordförande SKL, i ett pressmeddelande.

Det ekonomiska läget förändrar dock inte prioriteringen för lönelyftet för lärarna, som regeringen beslutat om, menar SKL.

De 3 miljarderna som ska satsas på lärarlöner är ett statsbidrag som skolorna kommer att få. Problemet för kommunerna, enligt SKL, är dock att det tillkommer kostnader för pensionskostnaderna som kommunerna själva måste finansiera. Det innebär att ett kommunalt tillskott måste ingå i beräkningen. Exakt hur det ska lösas är något som kommunerna måste lösa.

– Ökade krav inom vård, skola och omsorg gör att kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Skatteunderlaget räcker inte för att möta detta. Om stora skattehöjningar ska undvikas behöver de fortsätta effektivisera sina verksamheter, förändra arbetssättet och tillämpa ny kunskap och teknik, anser Lena Micko.

Här kan du läsa hela rapporten.

Kommentera