suheer
Studie

”Lärarna är den förlorade pusselbiten”

Från krig och misär till en lyckosam skolgång i Sverige. Suheer Sherif har studerat hur personer med utomeuropeisk bakgrund talar om sin framgångsrika skolgång och lärarens avgörande roll i deras liv. En resa hon själv gått igenom.

Suheer Sherif kom till Sverige i början av 2000-talet och hamnade i årskurs 9. I dag, fjorton år senare, har hon en magister i pedagogik med interkulturell inriktning och jobbar som lärare i Botkyrka kommun. Förra året slutförde hon en studie om hur personer med utomeuropeisk bakgrund talar om sin framgångsrika skolgång. Anledningen till uppsatsen var att hon reagerade på hur man beskrev nyanlända människor i policydokument, hur man skildrade flyktingarna i media och att statistiken från Statistiska centralbyrån visade att människor med utomeuropisk bakgrund i dag har sämre skolresultat. 

– Människor blev avbildade som fenomen och siffror. Man pratade bara om hur mycket det kostade och hur svårt det är att ta hit dem till Sverige. Det har målats upp en problematisk bild av hur det går för nyanlända barn. För att Sverige ska kunna hantera situationen bättre i frågan om nyanlända måste vi få veta när det lyckas också, berättar Suheer Sherif för Skolvärlden.

Uppsatsarbetet inleddes med att söka upp människor med utomeuropeisk flyktingbakgrund som var rejält underrepresenterade i statiken för högskolestudenter. Hon träffade studenter från bland annat Somalia, Kurdistan och Syrien.

Suheer Sherif ville främst ta reda på vilka erfarenheter och minnen de hade från förberedelseklasserna när de var nyanlända elever, vilka framgångsfaktorer och hinder de hade mött men även kring vilka resurser och strategier de hade samlat för att uppnå en lyckad skolgång.

Ofta en i skolpersonalen bröt den här strukturen

Studiens resultat visade att förberedelseklassen gjorde att de nyanlända kände sig gå i den ”ovanliga klassen”, en motsats till den ”vanliga skolan” det vill säga ordinarieklassrum.

Ofta fick man sitta i ett hus långt ifrån resten av skolan. Verksamheten i förberedelseklassen bidrog enligt studiens resultat till social, fysisk och mental segregation. 

– Samtidigt som eleverna hade det svårt i skolan och problem med de sociala relationerna så var den främsta framgångsfaktorn alltid samma sak – läraren. Det var nämligen ofta som en i skolpersonalen bröt den här strukturen och samtidigt fick eleven att känna att man kunde åstadkomma sina drömmar oavsett hinder, säger Suheer Sherif.

Det var när lärare gick utanför sin strukturella roll, som de förväntades ha, som de hjälpte eleverna med att lyckas menar Suheer Sherif. Hon läser upp ett citat från en informant som berättar om sin skoltid, som i dag har tagit sig långt och arbetar som biomedicinanalytiker.

”En jättefin lärare som var så snäll och som nästan blev som en vän till en. Den här läraren är den som fick mig att tycka om det svenska språket och skolan för att hon gjorde det så roligt att lära sig. Hon gjorde det lekfullt och uppmärksammade oss och gav oss beröm. Jag fick motivation och inspiration att lära mig språket för att allt hänger på läraren och hon stärkte på något sätt mitt självförtroende och fick mig att känna att jag kan bli vad jag vill”.

Suheer Sherif menar att lärarna förtjänar mer uppmärksamhet för sitt arbete och betydelse för nyanlända elever. Alla elever hon intervjuade i sin studie klargjorde att den svenska skolan gav dem ett hopp om att fortsätta vilja leva och kämpa för en bättre framtid.  

– Det där hoppet måste bli en ingång till lärarna att satsa på och ge eleverna självförtroende och styrka till att orka fortsätta sikta framåt mot en bättre framtid. 

Det är vi som har nyckeln till framgång

Hon har efter studieslutförandet blivit inbokad till att komma och föreläsa för bland annat skolpolitiker och personer som jobbar med nyanlända på olika sätt.

– Det fick dem att öppna upp ögonen för en förlorad pusselbit. Det är vi lärare. Det är vi som träffar barnen varje dag och det är vi som har nyckeln till framgång.

Förutom att föreläsa för politiker och personer som arbetar med nyanlända har hon även blivit inbokad till att komma och föreläsa för lärarstudenter på Stockholms Universitet.

– Du anar inte vad det gav studenterna. De fick liksom hopp om sitt uppdrag som lärare och sin roll. Några kom fram och berättade att de nu förstod att man faktiskt har chansen att förändra människors liv – för varje dag och för varje ögonblick. 

Här finns hela Suheer Sherif studie om hur personer med utomeuropeisk bakgrund talar om sina framgångsrika skolgångar.

Kommentera