sns
Seminarium

”Lärarna är a och o”

Kommunaliseringens effekter på den svenska skolan var rubriken på ett seminarium hos SNS. Professor Leif Lewin fick ta emot kritik för vissa av slutsatserna i sin utredning av kommunaliseringen. Och även om paneldeltagarna var överens om att det viktigaste nu är att satsa på lärarna, så ser de helt olika vägar framåt. 

Professor Leif Lewin, regeringens särskilda utredare, inledde seminariet med en kort sammanfattning av sin utredning av kommunaliseringens effekter på skolan och summerade den med att: ”decentraliseringen blev större än vad som avsågs, och den blev för stor”.

Enligt Leif Lewin ledde det till att målen med kommunaliseringen bara delvis uppnåddes. Medborgarinflytandet har ökat och kostnaderna för skolan har minskat. Men såväl studieresultat, som likvärdighet och lärarnas villkor har istället försämrats menar Leif Lewin. 

Han lyfte också ett antal problem som kvarstår. Det handlar om att det kommunala ledarskapet är svagt, att lärarnas kollegiala utvecklingsarbete är outvecklat och att nivån på lärarnas kompetens är ojämn.

Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund, och Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning och skolkommunalråd (M) i Sollentuna, deltog i en paneldiskussion med forskaren Erik Lakomaa, Handelshögskolan, som är kritisk till en del av de slutsatser som Leif Lewins rapport landat i. Han har själv doktorerat på kommunaliseringen år 2008.

Erik Lakomaa vänder sig framförallt emot slutsatserna att kommunaliseringen är orsak till de försämrade resultaten, till den minskade likvärdigheten och till försämringen av läraryrkets status.
– Det har skett 55 olika skolreformer under perioden, det saknas data och det är dåligt med forskning på området, så det är svårt att, om man tar på sig forskarhatten, slå fast kommunaliseringens effekter. Det man kan se är att det har haft en effekt på kostnadsutvecklingen, säger Erik Lakomaa.

Bo Jansson tryckte på att diskussionen framåt ska handla om vad som nu måste göras.
– Kommunerna har haft 25 år på sig att vända utvecklingen. Hur har det gått? Jo, utvecklingen har fortsatt neråt. Jag har inte förtroende för att ge kommunerna ytterligare 25 år.

Maria Stockhaus håller med om att utgångspunkten måste vara vad gör vi nu, men vägen dit anser hon måste gå genom ett brett samarbete.
– Frågan är komplex och det finns inte en skurk eller en lösning. Vi måste försöka hitta tillit, inte underblåsa konflikten mellan statligt och kommunalt huvudmannaskap. Lärarna är a och o, vi måste fokusera på hur vi får bättre arbetsvillkor, högre löner och bättre undervisning, säger Maria Stockhaus till Skolvärlden. 

Kommentera