pengar

Lärarnas löner stiger just nu snabbare än många andra gruppers.

Lärarlöner

Lärares löneutveckling över snittet för 2017

Lärarnas löneutveckling de senaste tre månaderna ligger högre än snittökningen i landet.
– Den statliga insatsen är bra, men det krävs mer av de som i dagsläget är huvudmän, säger LR:s Åsa Fahlén.

Löneökning 2017

Preliminär löneökning i procent jan-mars 2017

Arbetare: 1,3
Tjänstemän: 2,5
Näringsliv: 2,0
Kommuner: 3,7
Landsting: 2,7
Stat: 2,4
Ekonomin totalt: 2,4

Källa: Medlingsinstitutet

Enligt nya preliminära siffror från Medlingsinstitutet ligger den genomsnittliga löneökningstakten under årets första tre månader på 2,4 procent. Motsvarande siffra för näringslivet beräknas till 2,0 procent.

I kommunerna har löneökningstakten dragit iväg det senaste halvåret och låg i genomsnitt på 3,7 procent under årets första tre månader, en effekt som delvis tillskrivs det statliga lärarlönelyftet.

– Troligen bidrar regeringens satsningar på lärarlöner och parternas satsningar på undersköterskornas löner till den jämförelsevis höga löneökningstakten, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund (LR), ser positivt på utvecklingen men manar på de ansvariga att inte slå sig till ro.

 – Det är ju säkert så att de statliga pengarna spelar in här. Den statliga insatsen är bra, men det krävs mer av de som i dagsläget är huvudmän. Tanken var ju att pengarna ska fungera som en katalysator för lokala satsningar på lärarlöner, säger hon.

Från regeringens håll ser man siffrorna som ett kvitto på att lärarlönelyftet har haft den avsedda effekten.

– Själva syftet med satsningen var att få igång lärarnas löneutveckling som hade släpat efter alldeles för länge. Att Medlingsinstitutet så tydligt pekar ut lärarlönelyftet som en av förklaringarna till att löneutvecklingen i kommunerna är nästan dubbelt så hög som i näringslivet visar att reformen fått effekt, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.

Åsa Fahlén på LR vill dock se fortsatt aktivitet från regeringens sida.

– Det borde ligga i ministerns intresse att inte låta kommunerna frånsäga sig sitt ansvar för en fungerande kompetensförsörjningen. Det som vi har sett är att kommuner som satsar egna pengar ploppar in en efter en, med det är fortfarande bara ett litet antal. Där måste staten ligga på, säger hon.

(Alla siffror är i dagsläget en prognos från Medlingsinstitutet över vad statistiken kommer att visa när den blir definitiv.)

Kommentera