okad_oro1

Lärarfacken vill se en rad förändringar för att underlätta den ansträngda situationen i grundskolorna på Gotland.

| Foto: Shutterstock.com
Corona

Läraroro efter ökade sjuktal: ”Läget har förvärrats”

Arbetsbelastningen på Gotlands skolor ökar. Mer än var tionde lärare är sjukskriven på grund av covid-19, och situationen beskrivs som mycket allvarligt.
– Läget har förvärrats sedan i våras och oron är stor, säger Carolin Törnberg, kommunombud för Lärarnas Riksförbund.

Allt eftersom smittspridningen ökar har också pressen och oron bland lärare på Gotland blivit allt mer påtaglig.

– Som det ser ut i dag kan du som lärare inte bara ta en Alvedon och gå till jobbet om du känner dig krasslig, vilket var vanligt tidigare. Det här skapar en stress över förlorad arbetsinkomst och undervisningstid, säger Carolin Törnberg, biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund på Gotland.

Hon fortsätter. 

– Dessutom tillkommer krav på att förse vikarier eller kollegor med underlag för lektioner som senare ska följas upp och efterarbetes när ordinarie lärare är tillbaks. Att vara sjuk och inte kunna gå till jobbet är att binda ris för egen rygg. Det vet alla lärare av erfarenhet. 

Även om många som är sjukskriva inte är smittade av viruset, utan är hemma med förkylningssymptom, kan det ta upp till en vecka innan ett provsvar konstaterar detta. Arbetsbelastningen hinner därmed bli hög för de lärare som befinner sig på skolan. 

– Det är klart att det sliter och blir en form av dubbelarbete när de lärare som inte är sjuka ska täcka upp för varandra, och samtidigt finnas tillgängliga för vikarier och elever som behöver extra stöttning, säger Carolin Törnberg. 

Utöver rådande lärarbrist påpekar hon att det också har uppstått svårigheter i att hitta vikarier.  

– Om en skola får hjälp vid en sjukskrivning eller inte beror helt på var på Gotland den ligger. I Visby brukar det gå att få tag på vikarier men skolorna på landet har problem att få tag på vikarier vilket gör läget ännu mer pressat och stressat.  

Torsten Flemming, utbildningsdirektör på utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, delar bilden. 

– Sjuktalen har ökat bland personalen, vi har ett sjuktal på 10-12 procent. Nu måste vi ha in vikarier och det är brist på vikarier så det är ett svårt läge, säger han till Gotlands Allehanda.

Därtill vittnar Carolin Törnberg om hur trångboddheten på många av skolorna gör det ”otroligt svårt att hålla distans i klassrum och matsalar”. Samt beskriver hur lärare tvingas sköta undervisningen i flera klasser samtidigt på grund av bristen på personal.

– Speciellt på skolor utanför Visby där det är svårare att tag på vikarier. Är en kollega sjuk där kan du nästan räkna med att du kommer behöva täcka upp. Detta stressar både den lärare som är på plats och den lärare som är hemma med symtom och vet att kollegor kommer att få betydligt högre arbetsbelastning.   

Tillsammans med Lärarförbundet vill LR nu se en rad förändringar som ska underlätta i lärarnas arbete. Dels handlar det om att öka möjligheten att arbeta på distans genom att exempelvis lägga planeringstid och efterarbete hemma och hålla personalmöten digitalt. Dels handlar det om att underlätta eventuella skolstängningar.  

– I Skellefteå stängdes en skola där många lärare var sjuka, just för att inte slita så hårt på de lärare som var friska. En sådan tillfällig stängning under en vecka skulle minska stressen för lärare. Både för de som är hemma och för de som är i verksamheten så de inte blir helt utslitna, säger Carolin Törnberg. 

Om den ansträngda situationen inte tas på allvar varnar hon för att det kan få stora konsekvenser.

– Det finns en stor oro för att bli smittad och för att föra smittan vidare. Samtidigt har en redan hög arbetsbelastning ökat ytterligare i och med alla sjukskrivningar och de extra uppgifter som tillkommit sedan i våras och ännu inte försvunnit. I förlängningen gör det här att vi kan stå inför skenande sjukskrivningstal på grund av att många lärare inte längre kommer att orka gå till jobbet.  ​

Kommentera