Nyanlända

Lärarstudenter undervisar nyanlända mammor

Två lärarstudenter vid Göteborgs universitet bedriver svenskundervisning för nyanlända mammor i Bergsjön i Göteborg.

Genom sin lärarutbildning fick de två studenterna Alma Rauer och Mimmi Rombach höra talas om projektet ”Mammaforum”, där nyanlända kvinnor som är gravida eller just fått barn träffas.

Lärarstudenterna bestämde sig för att starta upp svenskundervisning för mammorna. Många av dem talar inte någon svenska alls och har ingen skolbakgrund. Att det dessutom alltid är många barn närvarande på lektionerna sätter sin prägel på undervisningen. 

‒ Vi försöker utgå från mammornas liv och vardag. Eftersom det är barn med blir det en annan prägel på lektionerna med kortare moment och mycket muntligt. Det är dessutom en väldigt blandad grupp, så vi försöker att inte vara så textbundna utan ta avstamp i vardagssituationer, säger Mimmi Rombach i ett pressmeddelande.

Dessutom är Mammaforum en trygg miljö där de brukar umgås, vilket gör steget att komma på lektionerna betydligt mindre.

‒ Mammorna vill kunna hämta och lämna på förskolan, ringa läkaren och utföra andra vardagssituationer på svenska. Det försöker vi hjälpa till med. Vi vill öka lusten att lära, säger Alma Rauer i ett pressmeddelande.

Även för de två lärarstudenterna är det lärorikt. Med handledning från institutionen för svenska språket på Göteborgs universitet har de har startat undervisningsgrupper, planerat terminer, övat sig på lärarrollen och i ledarskap och tränat olika moment i svenska som andraspråk.

Stiftelsen Födelsehuset står bakom projektet, som finansieras av Göteborgs stad.

Kommentera