katja_med_bok

Katja Hvenmark-Nilsson med sin nya bok. Fotograf: Karin Oleander. (obs bilden är ett montage)

Lärarstudenter

Lärartipsen ska hjälpa studenterna in i klassrummet

I boken ”Välkommen in i mitt klassrum” ger läraren Katja Hvenmark-Nilsson tips på hur man tar steget från studierna ut i verkligheten som nyutexaminerad lärare.
– Det kommer tips grundade ur verkliga scenarier och fungerar som en bro mellan teori och verklighet, säger hon.

Katja Hvenmark-Nilsson

Ålder: 33 år.
Utbildning: Tog lärarexamen 2010.
Aktuell: Nyligen lanserat den nya boken ”Välkommen in i mitt klassrum”. Hon kommer även att föreläsa på Skolforum i november och på bokmässan i september.
Tidigare böcker: ”Balanskonster för nya lärare” (2013)
Övrigt: Katja är även mycket insatt i frågor om digital teknik i skolan och jobbar vid sidan om sin lärarroll som inspiratör för Microsoft.

”Hur planerar och genomför jag ett föräldramöte?”, eller ”Hur får jag eleverna att engagera sig i lektionen?”. Det är några vanliga funderingar som många lärarstudenter ställer sig inför klivet ut till att bli lärare. Genom kontakt med studenter på sociala medier tog läraren Katja Hvenmark-Nilsson reda på just vilka de vanligaste frågorna var hos studenterna. Nu har lärarstudenternas funderingar om yrkeslivet blivit till en handbok med praktiska tips och inspiration till att hantera klassrummets utmaningar och möjligheter.

– I och med att det är så mycket klagomål på lärarutbildningen tänkte jag att jag kanske kunde bidra med något till det här om jag frågade dem om vad de saknar, berättar Katja Hvenmark-Nilsson för Skolvärlden.

Vilka är de vanligaste funderingarna som studenterna har om läraryrket?

– Det var väldigt tydligt att deras frågor gick i en riktning där man inte kände att man får de praktiska lösningarna på hur teorin ska tillämpas. Man får veta jättemycket om hur man ska tänka, men inte hur man ska göra. Det är där skon klämmer liksom, säger hon.

Boken bygger på verkliga scenarier

Hon bröt ner frågorna till nyckelord och gjorde statisk över allt material. Sedan tog hon ut de områden som hon upplevade att lärarstudenterna ansågs vilja veta mest kring.

– Det handlar bland annat om lektionsplanering, utvecklingssamtal och hur man kan planera en lektion. Det finns undersökningar som visar att man som lärare har cirka 15 minuter på sig att planera en lektion, och det är ju galet. Så jag försöker bidra med hur man kan hitta en struktur i det här och använda någon sorts mall så att det kan gå lite fortare i början, berättar Katja Hvenmark-Nilsson.

Första gången man möter eleverna kan man uppleva att det finns ett stort glapp mellan den teori man lärt sig och den verklighet man möter. Att jobba med människor och gruppdynamik medför alltid en viss grad av osäkerhet.

– Hur gör jag till exempel en tisdag eftermiddag när alla sitter trötta i sina skolbänkar och inte orkar hänga med? Boken bygger på verkliga scenarier och fungerar som en bro mellan teori och verklighet, säger Katja Hvenmark-Nilsson.

Hur har det hjälpt dig i din roll som lärare?

– Det är absolut mycket självreflektion. När jag skrivit boken har jag fått tänka mycket på hur jag skulle ha gjort och samtidigt pratat med lärare för att se hur de arbetar. Att verbalisera det man håller på med är väldigt nyttigt för en själv.

Läsaren får följa olika klasser under två veckor, där varje dag har ett tema. Utifrån beskrivningar från verkligheten får läsaren vägledning och praktiska råd.

Boken ”Välkommen in i mitt klassrum”
Boken ”Välkommen in i mitt klassrum”

Boken är främst riktad mot nya lärare och lärarstudenter, men tror du att redan etablerade lärare även skulle ha nytta av dina tips?

– Det är en kul spinoff. Här får man möjligheten att kika in hos någon annan lärare och se hur de jobbar, något som man aldrig annars ges utrymme till att göra. Jag tror många har ett utvecklingsbehov. Man kanske har väldigt fungerande metoder men att det ändå kan vara roligt att se hur någon annan jobbar.

Katja Hvenmark-Nilsson har länge velat skriva en positiv och inspirerande bok om läraryrket, och efter att man läst ”Välkommen in i mitt klassrum” hoppas hon att man ska känna större stolthet och lust för sitt yrke.

–Jag tycker man ska känna sig väldigt stolt över att man klarar av det här väldigt kravfyllda jobbet. Vi ska vara stolta, för vi är så himla viktiga, säger Katja Hvenmark-Nilsson. 

Kommentera