lararutbildning_lr
Lärarutbildning

Lärarutbildningen pilotfall i UKÄ:s utvärdering

I höst börjar utvärderingen av åtta lärarutbildningar.
– Vi ska testa den kommande modellen för att utvärdera kvalitén på högskoleutbildningar, säger projektledare Lee Gleichmann Linnarsson vid Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Universitets- och högskoleutbildningar, framför allt sådana som leder fram till legitimationsyrken, ska utvärderas kontinuerligt enligt beslut av regeringen. UKÄ arbetar just nu med att ta fram ett nytt system för hur detta ska gå till. Lärarutbildningen har valts ut som ett pilotprojekt.

– Den nya lärarutbildningen som infördes 2011 har aldrig utvärderats, säger Lee Gleichmann Linnarsson.

Av de förskollärar- och grundskollärarutbildningar som anmält sitt intresse för att vara med i piltoten har åtta valts ut, bland andra:

  • Högskolan i Jönköping – Grundlärarutbildning fritidshem.
  • Umeå universitet – Grundlärarutbildning fritidshem.
  • Karlstads universitet – Grundlärarutbildning förskoleklass och åk 1-3.
  • Linköpings universitet – Grundlärarutbildning förskoleklass och åk 1-3.
  • Göteborgs universitet – Grundlärarutbildning åk 4-6.
  • Malmö högskola – Grundlärarutbildning åk 4-6.

– Vi räknar med att vara klara i slutet av 2017. Erfarenheterna från den här piloten ska göra att systemet är riktigt bra när ordinarie utvärderingar startar.

Kommentera