Läromedel

Läromedel för nyanlända

Läraren Tiia Ojala har skrivit boken hon själv har saknat – ett läromedel som sammanför undervisningen i ämneskunskaper för nyanlända med svenskundervisning.

”Förstå språket – NO/SO för nyanlända” är en lärobok skriven av Tiia Ojala för nyanlända elever som behöver utöka sina kunskaper i NO och SO samtidigt som de lär sig svenska. Efter många års erfarenhet av undervisning för nyanlända upplevde Tiia att bra läroböcker för gruppen saknades.

– Nyanlända behöver ämneskunskaper som ibland kan vara knepiga att studera om man inte kan språket. Eftersom nyanlända har rätt att studera alla ämnen så måste det finnas olika alternativ och de alternativen ville jag skapa med en anknytning till läroplanen, berättar Tiia Ojala.

Språket är avgörande som grund för att undervisningen ska fungera och för att eleven inte ska hamna efter i studierna och i sin kunskapsutveckling. Med utgångspunkt i de nyanländas förkunskaper bygger man sedan vidare med ämnesspråket och hittar övningar som utvecklar eleven.

– Vi behöver få in nyanlända så snabbt som möjligt i det svenska skolsystemet. Vi behöver prata mycket med dem, ha höga förväntningar och ge dem samma rättigheter som alla andra.

Ett sätt att utveckla språket för de nyanlända är genom så kallade kognitiva utmaningar. De ger en djupare förståelse för det svenska språket och de ord som är specifika för ämnet eleverna läser.

– Låt säga att vi har en text och vi väljer att bara översätta orden för eleverna och gör det enkelt för dem att förstå översättningen, men de kanske inte förstår innebörden av ordet. De kanske inte har lärt sig ordet och kommer inte att komma ihåg det till morgondagen, säger Tiia Ojala och fortsätter:

– Därför behövs det övningar där man fokuserar på ämnet och där man använder orden aktivt. Man måste prata mycket kring orden och använda dem i sammanhanget. Det är utmanande för eleven, men det garanterar att de lär sig orden bättre.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm