Avhandling

Läsa på internet kräver mer än läsa på papper

Att läsa digitala texter ställer andra krav på läsaren än traditionella tryckta texter. Kombinationen av text, bild och länkar gör det lite svårare, visar en ny avhandling från Mittuniversitet.

I avhandlingen ”Det digitala läsandet” har Maria Rasmusson, doktorand i pedagogik vid Mittuniversitet, studerat hur ungdomars läsande av texter på internet skiljer sig från läsförståelse av tryckta texter.

Läsförståelse handlar om avkodning av bokstäver och språkförståelse. I avhandlingen har man använt sig av data ur Pisa-undersökningen och studien visar bland annat att ett digitalt förståelsetest kräver andra förmågor än ett traditionellt läsförståelsetest.

När eleverna gjorde exakt samma läsförståelsetest på papper och dator klarade de testet på papper bättre än på dator. Resultatet tyder på att läsning på skärm, där skrollande upp och ner på skärmen ingår, kräver mer av läsaren än när man läser en text på papper.

Digitala texter på internet innehåller bilder, hyperlänkar, ikoner, ljud och video. En kontext som, enligt avhandlingen, kräver att läsaren kan hantera datorn och de olika funktionerna. Dessutom måste läsaren vara källkritisk och förstå informationsstrukturen.

Maria Rasmusson har också sett att pojkar klarade det digitala läsandet bättre än flickor. Hon tror att könsskillnaden kan förklaras med att pojkarna har lagt mer tid på datorspelande än flickorna. Därigenom kan pojkarna ha övat upp det digitala läsandet mer än flickorna. 

– Det kan vara en visuell-spatial förmåga som behövs för att navigera bland sidor med hyperlänkar. Det kan också handla omatt  förmågan att tolka bilder och symboler förbättras av datorspelande, säger Maria Rasmusson, i ett pressmeddelande från Mittuniversitetet. 

Kommentera