ann_boglind_artikelbild
Läsprojekt

Läsprojekt ska fortbilda lärarna: ”Ett lyxigt startpaket”

Läsprojektet ”Berättelser som förändrar” ska hjälpa landets lärare att bli bättre på att undervisa med hjälp av ungdomslitteratur i klassrummet.
– Lärarna ska få ett lyxigt startpaket till sina svensklektioner, säger projektets huvudpedagog Ann Boglind.

Under våren 2016 startade den ideella föreningen Läsrörelsen igång det nya läsprojektet ”Berättelser som förändrar”. Ett projekt som lyfter fram berättandet i skönlitteratur, biografier och serier. Efter flera månader av planeringsarbete kommer satsningen att dra igång på allvar i slutet av januari. 

Projektets huvudpedagog är Ann Boglind, universitetslektor och lärarutbildare i svenskämnets didaktik vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet. Hon är i grunden svensklärare och lärarutbildare och var under många år ordförande i Svensklärarföreningen.

– Steg ett är att jag vill visa på nyutkommen bra ungdomslitteratur för lärarna. Steg två är att hjälpa lärarna, tillsammans med skolbibliotekarierna, komma igång att läsa en hel bok i en hel klass – därför att jag vet utifrån forskning att gemensam läsning stimulerar på väldigt många olika sätt. I det stora hela kommer jag att komma med väldigt mycket tips och råd, säger Ann Boglind till Skolvärlden.

– Man ska komma ihåg att det handlar om som lärare att gå in som läsare själva, inte att förhöra eleverna. Man ska tala om vad själv tycker och tänker om boken. Idén är att man ska visa att man kan läsa en bok på så många olika sätt.

I projektet ingår tio titlar, fem svenska och fem utländska. För urvalet står Ann Boglind, som bland annat bland haft kontakt med en referensgrupp av skolungdomar från olika delar av landet.

På konferenserna kommer Ann Boglind bland annat att gå igenom hur man kan arbeta med loggböcker under lektioner. Detta för att eleverna i ett inledande steg själva ska utveckla tänkandet kring litteraturen.

– Detta ska sedan ligga till grund för samtal i mindre grupper. Och allt detta är grundat i litteraturdidaktisk forskning kombinerat med praktisk erfarenhet.

Skolornas kontaktpersoner, svensklärare och skolbibliotekarier, deltar – under vårterminen eller höstterminen – i de två halvdagskonferenser som anordnas i varje region. Totalt är det 16 konferenser under 2017. Till konferenserna inbjuds också berörda skolledare och kommunpolitiker. Projektledare är Läsrörelsens ordförande Elisabet Reslegård.

– Jag vet att många lärare inte har fått någon ämnesfortbildning på länge. Det är ett jättebekymmer. Tanken är att vårt projekt ska innebära att lärare och skolbibliotekarier fortbildas tillsammans.

Projektet har också möjliggjorts med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse och i samarbete med Svenska barnboksinstitutet och MTM – Myndigheten för tillgängliga medier. Läsrörelsen inledde under 2016 ett samarbete med författaren David Lagercrantz, som donerat ett ansenligt bidrag för lässatsning. Minst 35 000 elever från hela landet kommer att delta.

Varför är projektet viktigt?

– Man ska komma ihåg att det inte är ett läsförståelseprojekt, utan vi kallar det för ett förståelseprojekt. Vi räknar med att om man kommer igång med att läsa så kommer den kognitiva utvecklingen att gå parallellt med att man som elev berikar sitt ordförråd och språk. Jag vill se det här som ytterligare ett sätt för lärare och elever att lära sig mer om andra och sig själva, som det står i projektets målbeskrivning, säger hon och tillägger:

– Eleverna och lärarna ska få ett lyxigt startpaket till sina svensklektioner. Ett eget paket av nya spännande böcker och annat spännande material.

Ann Boglind säger att lärarna kommer att få extra stimulans och hjälp av allt detta.

– Jag vet själv, av egen erfarenhet, hur det är som lärare med att man har ont om tid att förbereda sig och det är så mycket sociala saker man ska jobba med. Man orkar inte läsa in sig på nya böcker och det finns sällan nya böcker i klassuppsättningar, man tar väldigt ofta bara den boken som finns i skolbiblioteket. Som ”Flugornas herre”. Så här ser det ofta ut i dag tyvärr och det här projektet ska ta lärarna ur den situationen. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm