Annons
Skolan i många kommuner befinner sig i kris, skriver Gunnar Valinder, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Göteborg.

”Låt kommunerna slippa leka skola och låt staten ta över”

Publicerad 26 oktober 2020

I tider av lärarbrist, dålig ekonomi och ökad segregation är det viktigare än någonsin att politiken fattar beslut som ger oss förutsättningar att åstadkomma positiva förändringar. I en redan pressad situation har pandemin ytterligare bidragit till att öka belastningen på lärarna, skriver Gunnar Valinder, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Göteborg.

Skolan är viktig för elever och föräldrar, men även för samhället.

Den skapar möjligheter för barn och ungdomar, bygger vägar in i arbetslivet men också vägar för nyanlända att etablera sig i Sverige. En god utbildning är viktig för individen, den skapar förutsättningar att minska segregationen och den kan vara avgörande för att Sverige, som ett litet land, kan hävda sig i internationell konkurrens.

Avgörande för utbildningens kvalitet är att skolan har kompetenta, välutbildade och engagerade lärare med goda förutsättningar för sitt uppdrag.

I tider av lärarbrist, dålig ekonomi och ökad segregation är det viktigare än någonsin att politiken fattar beslut som ger oss förutsättningar att åstadkomma positiva förändringar. I en redan pressad situation har pandemin ytterligare bidragit till att öka belastningen på lärarna.

Lärare måste, förutom att undervisa de elever som går till sina lektioner, också bedriva distansundervisning med elever som av olika anledningar valt att stanna hemma. Vikarier anlitas ofta inte, vilket innebär att många, förutom sin ordinarie undervisning, beordras undervisa elever vars lärare är borta. Naturligtvis måste alla, även lärare, ”ställa upp” i kristider, men det får aldrig gå ut över den enskildes hälsa.

Det talas ofta om den viktiga balansen mellan krav och resurser. Den rubbade balans som uppstår när kraven ökar mer än resurserna får lärare att bränna ut sig och risken är stor att man aldrig, efter en ofta lång sjukskrivning, kommer tillbaka igen. Man spelar ett högt spel med elevernas utbildning och lärarnas hälsa som insatser.

Skolan i många kommuner befinner sig i kris.

Försämrade villkor ökar risken att man slutar eller flyttar till en annan kommun. Det innebär att skolan riskerar att dräneras på duktiga lärare och att man måste nyanställa. Det är en dyr process och eftersom välutbildade lärare blivit en bristvara ersätts ofta den erfarne läraren med en oerfaren, nyutbildad lärare eller, i värsta fall, en outbildad vikarie.

Det är inte ovanligt att de statliga lönebidragen som skulle användas till förstelärare och ”särskilt skickliga” lärare används för att kunna höja lönerna vid nyrekrytering. Man lappar alltså, och försöker laga, med hjälp av olika statsbidrag. Visst kan man ibland, kortsiktigt, behöva hitta nödlösningar, men att, i ett läge där lärarbristen ökar, ytterligare försämra villkoren för lärarna är som att såga av grenen man sitter på.

Ofta får vi höra att lärare är en av de viktigaste yrkesgrupperna, att vi måste se till att fler utbildar sig till lärare och att fler stannar i yrket.

Det låter ju bra, men att bedriva skola är dyrt och verkligheten är ofta att skolan i stället utsätts för stora nedskärningar. Den största kostnaden är lärare, vilket innebär att det finns två sätt att göra utbildningen billigare: antingen ökar man undervisningstiden, eller ger lärare en dålig löneutveckling.

Lärarnas Riksförbund anser att lärarna är den viktigaste resursen i skolan och det finns fortfarande många duktiga och kompetenta lärare i Sverige. Vi borde alltså ha goda förutsättningar att skapa en bra skola för våra elever. Men vi vill se riktiga satsningar på skolan.

Vi vill att lärare och elever skall ha en bra arbetsmiljö, vi vill att lärarna skall ha en rimlig arbetssituation som gör att man inte blir sjuk av jobbet och vi vill se en lönesatsning som får erfarna lärare att vilja fortsätta i yrket. Så är det tyvärr inte idag.

I ett bra hus lägger man grunden först men i många kommuner river man nu det som redan är byggt.

Ansvariga politiker borde ta sitt ansvar, men ofta är det lättare att lova när man sitter i opposition än att leva upp till sina löften när man fått makten. Inget parti är bättre än något annat och i slutänden handlar det om att kommunerna inte klarar sitt uppdrag och slutsatsen måste därför bli: Låt kommunerna slippa leka skola och låt staten ta över. Vi måste få en likvärdig skola, inte en skola som är lik en värdig skola.

Gunnar Valinder, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Göteborg

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kommunen erbjöd politiker coronaskydd – men lärare nekades

Corona

"Jag blir både förbannad och fundersam", säger LR:s Niclas Wahlgren.

Annons

Bildlärarens brev till Skolverket: "Efter oron kommer ilskan"

Öppet brev

"Dessa förändringar innebär en katastrof för bildlärarkåren", skriver bildläraren Ann-Sofi Viklund.

Kommentera
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Annons
Annons

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons